Dagbesteding voor kinderen

Dagbesteding is begeleiding - in een groep - waarbij kinderen en jongeren verschillende activiteiten doen. Dagbesteding is voor iedereen met een beperking.

Wat is dagbesteding voor kinderen?

Uw kind gaat naar dagbesteding om activiteiten te doen. Uw kind leert bijvoorbeeld hoe hij boodschappen moet doen. Maar ook hoe hij geld moet pinnen of hoe hij met het openbaar vervoer kan reizen. Uw kind kan op de dagbesteding ook knutselen, schilderen, timmeren of handwerken. Soms is er een cursus om te leren koken.

Een speciale vorm van dagbesteding is de zorgboerderij. Uw kind helpt mee met het verzorgen van dieren of met tuinieren.

Welke instellingen zijn er voor dagbesteding en dagopvang?

Uw kind kan bij verschillende instellingen terecht voor dagbesteding en dagopvang: 

  • normaal kinderdagverblijf: voor opvang en misschien extra ondersteuning.
  • medisch kleuterdagverblijf: voor gespecialiseerde dagopvang.
  • kinderdagcentrum (KDC) of dagcentrum: voor jongeren met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking.
  • orthopedagogisch centrum: voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.
  • zorgboerderij.
  • buitenschoolse opvang (BSO): voor kinderen die overdag naar een school voor speciaal onderwijs of een dagcentrum gaan. De BSO biedt opvang na schooltijd en in de schoolvakanties. BSO met extra ondersteuning heet vaak BSO+.

Lees meer over dagbesteding op maat (Dagbestedingwensopmaat.nl).

Hoe regel ik dagbesteding?

U regelt dagbesteding via:

  • uw gemeente. Dagbesteding en dagopvang zijn een vorm van jeugdhulp. Uw gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp aan uw kind vanuit de Jeugdwet.

Krijg ik een vergoeding voor dagbesteding?

Heeft uw kind een ernstige beperking en blijvend veel zorg nodig? Bijvoorbeeld de hele tijd toezicht en 24 uur per dag zorg in de buurt? Dan vergoedt het zorgkantoor mogelijk de kosten van dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U vraagt een indicatie voor de Wlz aan bij het CIZ.nl.

Heeft uw kind een psychische stoornis? Dan valt dagbesteding niet onder de Wlz, maar onder de Jeugdwet. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente.

Vergoeding voor vervoer

Uw zorgverzekeraar regelt en vergoedt vaak het vervoer van en naar de dagbesteding.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen