Dyslexie en dyscalculie

Heeft uw kind veel moeite met leren? Dan heeft uw kind misschien een leerstoornis: dyslexie of dyscalculie. Uw kind kan dan bepaalde dingen minder snel dan andere kinderen. Bijvoorbeeld rekenen en lezen. Lees over hulp vinden en vergoeding van hulp.

Welke soorten leerstoornissen zijn er?

Voorbeelden van leerstoornissen:

  • dyslexie: moeite met - leren - lezen of spellen
  • dyscalculie: moeite met - leren – rekenen

Lees meer over leerproblemen bij kinderen (Opvoeden.nl).

Welke hulp schakel ik in bij dyslexie of dyscalculie?

Vraag aan de leerkracht op de school van uw kind of hij of zij vermoedt dat uw kind een leerstoornis heeft. Bespreek welke hulp de school kan bieden. Kijk of de hulp werkt. Is de hulp van school niet genoeg? Ga dan naar een specialist, een GZ-psycholoog (algemeen psycholoog).

Een GZ-psycholoog onderzoekt uw kind en stelt vast of hij of zij een leerstoornis heeft. Als blijkt dat uw kind een leerstoornis heeft, stelt de GZ-psycholoog een dyslexieverklaring (Dyslexieweb.nl) op. Of een dyscalculieverklaring (Balansdigitaal.nl). Hierin staat welke ernstige belemmeringen uw kind op school en in het dagelijks leven heeft. Daarnaast staat er wat het kind nodig heeft aan behandeling en welke ICT-hulpmiddelen geschikt zijn. Maar ook welke extra hulp de school kan bieden en hoe u uw kind thuis kunt ondersteunen.


Wanneer heb ik recht op een vergoeding bij dyslexie of dyscalculie?

  • Uw gemeente vergoedt mogelijk de kosten van onderzoek naar dyslexie en dyscalculie. Vraag aan uw gemeente aan welke voorwaarden uw kind moet voldoen.
  • Heeft uw kind een dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring? Dan krijgt uw kind mogelijk zorg via uw gemeente. Uw gemeente regelt de vergoeding vanuit de Jeugdwet.
  • Heeft uw kind ook een lichamelijke beperking? Dan kan UWV.nl bijvoorbeeld een aangepaste laptop vergoeden om onderwijs te volgen.
  • Zorgverzekeraars vergoeden soms een daisyspeler: een speciale cd-romspeler voor gesproken boeken.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen