Eigen bijdrage voor zorg

De overheid betaalt meestal het grootste deel van uw zorgkosten. Het deel dat u zelf betaalt, heet de eigen bijdrage. U krijgt een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK of van uw zorgverzekeraar.

Heeft u een indicatie vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz)? En bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u voor zorg vanuit de Wlz een eigen bijdrage. Deze bijdrage geldt zowel voor langdurige zorg thuis (Wlz) als voor verblijf in een instelling.


Lees meer meer over Eigen bijdrage Wlz

Ontvangt u zorg die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning? Deze zorg wordt betaald door de gemeente.

Uw gemeente bepaalt ook de eigen bijdrage. Deze kosten geeft de gemeente vervolgens door aan het CAK.

De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u van het CAK (hetcak.nl).


Voor bepaalde zorg uit de basisverzekering betaalt u ook een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor een gehoorapparaat. De lijst met zorg waarvoor een bijdrage geldt wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.


Hoe wordt de eigen bijdrage berekend?

De hoogte van uw eigen bijdrage voor Wmo en Wlz is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage voor Wmo en Wlz. Het CAK stuurt u ook de rekening.

Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage - voor een deel - in te houden op uw uitkering.

Maak zelf een proefberekening van uw eigen bijdrage (Hetcak.nl).

De eigen bijdrage voor de zorgverzekering is per zorgproduct bepaald en wordt verrekend met uw declaratie.

Bekijk het overzicht van zorgkosten met eigen bijdrage (Rijksoverheid.nl).

Bekijk ook:

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen