Eigen bijdrage voor zorg

De overheid betaalt meestal het grootste deel van uw zorgkosten. Het deel dat u zelf betaalt, heet de eigen bijdrage. U krijgt een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK of van uw zorgverzekeraar.

Heeft u een indicatie vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz)? En bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u voor zorg vanuit de Wlz een eigen bijdrage. Deze bijdrage geldt zowel voor langdurige zorg thuis (Wlz) als voor verblijf in een instelling.


Lees meer meer over Eigen bijdrage Wlz
Ontvangt u in 2020 hulp of zorg die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Dit kan voor een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. Dit bepaalt uw gemeente. De rekening voor deze eigen bijdrage krijgt u van het CAK (hetcak.nl).

Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,00 verlagen. Bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen. En voor sommige hulp of ondersteuning kan de gemeente een aparte bijdrage in kosten vragen. Voor vragen hierover of over hulp of ondersteuning kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Voor bepaalde zorg uit de basisverzekering betaalt u ook een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor een gehoorapparaat. De lijst met zorg waarvoor een bijdrage geldt wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.


Hoe wordt de eigen bijdrage berekend?

Wmo
De hoogte van uw eigen bijdrage voor Wmo is vanaf 2020 een vast tarief van € 19,00 per maand. Dit kan voor een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. Voor sommige hulp of ondersteuning kan de gemeente een aparte bijdrage in kosten vragen. Voor vragen hierover of over uw eigen bijdrage kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

De rekening voo de eigen bijdrage krijgt u van het CAK. Het CAK ontvangt uw gegevens voor uw eigen bijdrage van uw gemeente.

Wlz
De hoogte van uw eigen bijdrage voor Wlz is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage voor Wlz. Het CAK stuurt u ook de rekening.

Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage - voor een deel - in te houden op uw uitkering.

Maak zelf een proefberekening van uw eigen bijdrage (hetCAK.nl).

Zorgverzekering
De eigen bijdrage voor de zorgverzekering is per zorgproduct bepaald en wordt verrekend met uw declaratie.

Bekijk het overzicht van zorgkosten met eigen bijdrage (Rijksoverheid.nl).

Bekijk ook:

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen