Eigen bijdrage voor zorg

De overheid betaalt meestal het grootste deel van uw zorgkosten. Het deel dat u zelf betaalt, heet de eigen bijdrage. U krijgt een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK of van uw zorgverzekeraar.

Heeft u een indicatie vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz)? En bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u voor zorg vanuit de Wlz een eigen bijdrage. Deze bijdrage geldt zowel voor langdurige zorg thuis (Wlz) als voor verblijf in een instelling.


Lees meer meer over Eigen bijdrage Wlz

Ontvangt u zorg die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het is afhankelijk of dit een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening is. Dit bepaalt uw gemeente.

Voor maatwerkvoorzieningen is de eigen bijdrage Wmo in 2020 een vast tarief van maximaal € 19,00 per maand. De rekening voor deze eigen bijdrage krijgt u van het CAK (hetcak.nl). Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,00 verlagen. Bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen. 

Voor algemene voorzieningen kan uw gemeente ook een aparte bijdrage vragen. Vraag bij het Wmo-loket van uw gemeente of dit ook voor u geldt.


Voor bepaalde zorg uit de basisverzekering betaalt u ook een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor een gehoorapparaat. De lijst met zorg waarvoor een bijdrage geldt wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.


Hoe wordt de eigen bijdrage berekend?

Wmo
De hoogte van uw eigen bijdrage voor Wmo is vanaf 2020 een vast tarief van € 19,00 per maand. Dit bedrag geldt in 2020 alleen voor maatwerkvoorzieningen. Voor algemene voorzieningen mag de gemeente een afwijkende bijdrage vragen. Het CAK ontvangt uw gegevens voor uw eigen bijdrage van uw gemeente. Het CAK stuurt u ook de rekening.

Lees meer over de berekening van de eigen bijdrage voor Wmo (hetCAK.nl)

Wlz
De hoogte van uw eigen bijdrage voor Wlz is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage voor Wlz. Het CAK stuurt u ook de rekening.

Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage - voor een deel - in te houden op uw uitkering.

Maak zelf een proefberekening van uw eigen bijdrage (hetCAK.nl).

Zorgverzekering
De eigen bijdrage voor de zorgverzekering is per zorgproduct bepaald en wordt verrekend met uw declaratie.

Bekijk het overzicht van zorgkosten met eigen bijdrage (Rijksoverheid.nl).

Bekijk ook:

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen