Eigen bijdrage Wlz

Heeft u een indicatie vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz)? En bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u voor zorg vanuit de Wlz een eigen bijdrage. Deze bijdrage geldt zowel voor langdurige zorg thuis (Wlz) als voor verblijf in een instelling.

  • De zorgverlener geeft de kosten van de zorg door aan het CAK (Hetcak.nl). Dat kan de instelling zijn waar u woont. Of de organisatie van wie u zorg aan huis krijgt, zoals de thuiszorg. Het CAK berekent vervolgens de eigen bijdrage.
  • Jongeren onder de 18 jaar betalen géén eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning. Alleen als een aanpassing van uw woning nodig is voor uw kind.

Bekijk ook: