Eigen bijdrage Wmo

Ontvangt u in 2020 hulp of zorg die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Dit kan voor een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. Dit bepaalt uw gemeente.

De rekening voor deze eigen bijdrage krijgt u van het CAK (hetcak.nl). Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,00 verlagen. Bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen.

Voor sommige hulp of ondersteuning kan de gemeente een aparte bijdrage in kosten vragen. Vraag bij het Wmo-loket van uw gemeente of dit ook voor u geldt.

Bekijk ook: