Eigen bijdrage Wmo

Ontvangt u zorg die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het is afhankelijk of dit een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening is. Dit bepaalt uw gemeente.

Voor maatwerkvoorzieningen is de eigen bijdrage Wmo in 2020 een vast tarief van maximaal € 19,00 per maand. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u van het CAK (hetcak.nl). Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,00 verlagen. Bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen. 

Voor algemene voorzieningen kan uw gemeente een aparte bijdrage vragen in de kosten. Vraag bij het Wmo-loket van uw gemeente of dit ook voor u geldt.

Bekijk ook: