Gespecialiseerde behandeling regelen

Heeft u een beperking? Met een gespecialiseerde behandeling leert u nieuwe handelingen om dingen op een andere manier te doen. Of een gespecialiseerde behandeling voorkomt dat uw beperking erger wordt.

Voor wie is een gespecialiseerde behandeling?

Een gespecialiseerde behandeling is bedoeld voor mensen met een:

  • lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking
  • psychogeriatrische aandoening - bijvoorbeeld dementie

U krijgt de behandeling van een gedragsdeskundige, ergotherapeut, arts voor verstandelijk gehandicapten of een andere specialist. Vaak werken verschillende behandelaars samen.

U krijgt de behandeling alleen of in een groep.

Hoe regel ik een gespecialiseerde behandeling?

Hoe u de behandeling regelt, hangt af van leeftijd en beperking.

  • Met een verstandelijke beperking: regel jeugdhulp via uw gemeente.
  • Met een verstandelijke beperking waarbij blijvend 24 uur zorg per dag nodig is: via Wlz-zorg.
  • Met een zintuiglijke beperking of lichamelijke handicap: via uw zorgverzekeraar.

Heeft uw kind een indicatie voor Wlz-zorg (intensieve zorg thuis of wonen in een zorginstelling)? Dan is gespecialiseerde behandeling onderdeel van Wlz-zorg. 


U regelt deze zorg via uw zorgverzekeraar, met een verwijzing van de huisarts of specialist. Voor behandeling in een groep heeft u een indicatie van het CIZ nodig.

Heeft u al een indicatie voor Wlz-zorg (intensieve zorg thuis of wonen in een zorginstelling)? Dan is gespecialiseerde behandeling onderdeel van Wlz-zorg.


Kan ik een vergoeding krijgen?

Jongeren tot 18 jaar krijgen jeugdhulp. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en betaalt de kosten.

Volwassenen met een indicatie voor zorg vanuit de Wlz betalen een eigen bijdrage.

Het Centraal Administratie Kantoor (Hetcak.nl) berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.

Heeft u een zintuiglijke beperking? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk de kosten.

Goed om te weten
Jongeren onder de 18 jaar betalen geen eigen bijdrage voor gespecialiseerde behandeling.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen