Gespecialiseerde verpleging thuis

Heeft u verpleging thuis nodig? Bijvoorbeeld na een ziekenhuisbehandeling? Dan krijgt u van het ziekenhuis gespecialiseerde verpleging thuis. Ook als u in een zorginstelling, verzorgingshuis of verpleeghuis bent.

Wat is gespecialiseerde verpleging thuis?

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige uit het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan ook een verpleegkundige inhuren die bij een thuiszorgorganisatie werkt.

De verpleegkundig specialist helpt u bijvoorbeeld bij het:

  • inbrengen van een infuus
  • toedienen van medicijnen via een infuus
  • toedienen van zuurstof
  • uitzuigen van de luchtpijp/keel

Een andere naam voor gespecialiseerde verpleging thuis (Informatielangdurigezorg.nl) is ziekenhuisverplaatste zorg. 

Wie is verantwoordelijk voor de verpleging?

Uw medisch specialist is verantwoordelijk voor de verpleging thuis, niet uw huisarts.

Specialistische verpleging is iets anders dan wijkverpleging. Bij wijkverpleging krijgt u hulp bij wondverzorging en injecties.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Gespecialiseerde verpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering.

Wijziging van financiering

Heeft u een Wlz-indicatie? Vanaf 1 januari 2018 wordt verpleging op voorschrift van een specialist uit de Wlz betaald. Voorwaarde is dat deze verpleging niet vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd wordt. Als de verpleging wel vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geregeld wordt, valt de eventuele vergoeding van de gespecialiseerde verpleging onder de Zorgverzekeringswet

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) of modulair pakket thuis (mpt)? Dan kunt u gespecialiseerde verpleging uit uw reguliere budget of mpt betalen.
Heeft uw reguliere budget of mpt te weinig ruimte voor gespecialiseerde verpleging? Dan is extra budget mogelijk. 
Lees meer over de mogelijkheden van een extra budget voor gespecialiseerde verpleging (Informatielangdurigezorg.nl).

Let op
Het extra budget is alleen mogelijk voor gespecialiseerde verpleging op voorschrift van de medisch specialist, niet voor andere vormen van verpleging.


Afdrukken
Delen