Geweld binnen het gezin stoppen

Heeft u of uw kind te maken met geweld binnen het gezin? Lees welke hulp u kunt inschakelen zodat dit stopt.

Wat is geweld binnen het gezin?

Geweld binnen het gezin kan lichamelijk, psychisch of seksueel zijn. Dader en slachtoffer zijn vaak partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden.

Vaak is het slachtoffer afhankelijk van de dader. Bijvoorbeeld financieel of psychisch. Is de situatie thuis niet veilig? Dan moet de dader uit het huis gaan en niet het slachtoffer. De dader kan uit huis worden gezet op basis van de Wet tijdelijk huisverbod (Huiselijkgeweld.nl). 

Lees meer over wat de politie doet bij huiselijk geweld of kindermishandeling (Vraaghetdepolitie.nl).

Lees dossiers over huiselijk geweld (Huiselijkgeweld.nl).

Wat kan ik zelf regelen?

Wordt u geslagen? Of wordt uw kind geslagen? Neem dan contact op met Veilig Thuis (Vooreenveiligthuis.nl). U kunt gratis bellen zonder te zeggen wie u bent (anoniem) via 0800-2000. Zij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. 

Ben je een kind en word je mishandeld?

Wie vertrouw jij het meest? Probeer er met hem of haar over te praten. Vind je dat moeilijk? Dan kun je ook eerst bellen met de Kindertelefoon: 116-111 (Kindertelefoon.nl).

Lees meer over hulp bij kindermishandeling (Kindermishandeling.nl).

Let op
Als een kind getuige is van geweld binnen het gezin, dan is dat ook een vorm van kindermishandeling.

Denkt u dat een kind mishandeld wordt?

 • Praat erover. Bijvoorbeeld met een vriend of familielid. Of met een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (Opvoeden.nl) in uw gemeente.
 • Neem contact op met Veilig Thuis (Vooreenveiligthuis.nl). Ook als u niet zeker weet of het ernstig is. U leest hier ook meer adviezen. 

Welke hulp kan ik inschakelen?

Het is belangrijk dat een kind in een veilige situatie kan leven. Jeugdhulp helpt het kind om nare ervaringen te verwerken. Voorbeelden van hulp zijn:

 • Uitleg over de thuissituatie. Zodat het kind beter begrijpt wat er aan de hand is.
 • Een veiligheidsplan. Hiermee leren kinderen wat ze kunnen doen als er een dreigende situatie is.
 • Praten over geweld binnen het gezin. Dit voorkomt geheimen bij een kind.
 • Het kind leren omgaan met boosheid en andere emoties.
 • Groepstherapie voor kinderen. Zo leren ze andere kinderen kennen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
 • Het kind uitleggen waar hulp is bij problemen. En duidelijk maken dat de dader straf krijgt voor zijn of haar daden.
 • Het vergroten van het sociale netwerk van het kind buiten het gezin.

Jeugdhulp bij posttraumatische stressstoornis

Soms zien kinderen geweld tussen ouders. Kinderen kunnen dan een ernstig beschadiging oplopen en een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen. Bij een posttraumatische stressstoornis (Wijzijnmind.nl) komen nare ervaringen steeds terug. Bijvoorbeeld in gedachten. Of in dromen. Hulp bestaat dan uit:

 • Gesprekken over de ervaringen van het kind.
 • Cognitieve gedragstherapie. Bij deze therapie onderzoekt een hulpverlener wat een kind denkt en hoe een kind denkt. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als het kind denkt dat hij of zij zelf schuldig is aan het geweld.
 • Therapie met behulp van spellen.
 • Therapie met het gezin. Dit kan alleen als de ouder zelf geen dader is. De ouder moet ook genoeg steun kunnen geven.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen