Gezinshuis bij opvoedingsproblemen

Kan een kind niet meer thuis wonen? Bijvoorbeeld door gedragsproblemen? Of problemen met de opvoeding? Dan kan een kind terecht in een gezinshuis.

Wat is een gezinshuis?

In een gezinshuis wonen kinderen tot 18 jaar die uit huis zijn geplaatst.

Het gezinshuis staat vaak in een gewone wijk. De kinderen wonen er samen met 2 gezinshuisouders.

De gezinshuisouders zorgen 24 uur per dag voor opvoeding, verzorging en begeleiding van de kinderen.

Gezinshuisouders

Zit uw kind in een gezinshuis? Dan zijn de gezinshuisouders - tijdelijk - de opvoeders van uw kind. Minstens 1 gezinshuisouder is een professional met een passende opleiding, bijvoorbeeld pedagogiek.

Welke begeleiding krijg ik?

Als ouder krijgt u zelf ook begeleiding. Een hulpverlener helpt u bijvoorbeeld om afstand te houden van uw kind. En goed samen te werken met de gezinshuisouders.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Het verblijf van uw kind in een gezinshuis valt onder de Jeugdwet. Via deze wet is uw gemeente verplicht u en uw kind te helpen.

Vraag uw gemeente om meer informatie over jeugdhulp.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen