Gezinshulp voor verslaafde ouders

Zoekt u hulp voor uw gezin? Neem dan contact op met uw huisarts of gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp en voor - intensieve - begeleiding in een gezin. 

Soms heeft een gezin ook geldtekort of schulden door verslaving. Of er is werkloosheid, geweld tussen partners of een onveilige omgeving voor de kinderen. Dan is goede - intensieve - begeleiding van het gezin nodig. Bijvoorbeeld van een gezinscoach.

Goed om te weten
Hebben ouders psychische en/of verslavingsproblemen? Dan heeft hun kind een grotere kans om zelf ook een psychisch probleem of verslavingsprobleem te krijgen.

Bekijk ook