Hospice

Wie ongeneeslijk ziek is kan terecht in een hospice voor zorg en verblijf in huiselijke sfeer in de laatste levensfase. Welke soorten hospices zijn er? Welke zorg biedt een hospice? En wat wordt er vergoed?

Hoe werkt het in een hospice?

Wie ongeneeslijk ziek is en niet meer thuis kan of wil wonen, krijgt in een hospice goede zorg en aandacht in een huiselijke sfeer in de laatste levensfase (palliatieve zorg).

  • Er zijn zelfstandige hospices en hospices verbonden aan een verpleeginstelling of verzorgingsinstelling.
  • Er zijn ook hospices speciaal voor kinderen.

In hospices zijn professionals 24 uur per dag aanwezig die zorg verlenen. Dat zijn (huis)artsen en verpleegkundigen. Daarnaast bieden vrijwilligers algemene ondersteuning zoals koffie en thee brengen, maaltijden verzorgen, voorlezen. In een aantal hospices zijn professionals niet 24 uur per dag aanwezig. Zij komen dan een aantal keer per dag langs. Deze hospices heten bijna-thuis-huizen.

Vind hospices en bijna-thuis-huizen via:

Zorgkaart Nederland.nl
Vptz.nl (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland)

Artsen en verpleegkundigen bieden palliatief terminale zorg. De zorg bestaat bijvoorbeeld uit verzorgen, verplegen, pijn bestrijden. Doel is om de kwaliteit van leven in de laatste levensfase zo hoog mogelijk te houden.

Vind palliatieve zorg in uw regio (Netwerkpalliatievezorg.nl).


Bij palliatief terminale zorg zijn vaak verschillende zorgverleners betrokken:


Welke hospice is geschikt?

Om te bepalen welke hospice het meest geschikt is, wordt gekeken naar de ziekte. Maar ook naar de voorspelling van artsen, de woonsituatie en de beschikbare mantelzorg (de zorg van partner, familieleden en vrienden).

Welke vergoedingen zijn er?

Verblijf en zorg in een hospice kan op 3 manieren worden vergoed en geregeld:

Vergoeding in een particulier hospice of bijna-thuis-huis

  • Dit valt onder wijkverpleging als de patiënt op het moment van indicatiestelling thuis of in het ziekenhuis wordt verzorgd op grond van de zorgverzekeringswet.
  • Dit valt onder de Wet langdurige zorg als de patiënt op het moment van indicatiestelling al Wlz-zorg krijgt (thuis of in een zorginstelling).

Vergoeding in een WTZi-toegelaten hospice

  • Dit valt onder kortdurend eerstelijns verblijf als de patiënt op het moment van indicatiestelling thuis of in het ziekenhuis wordt verzorgd op grond van de zorgverzekeringswet.
  • Dit valt onder de Wet langdurige zorg als patiënt op het moment van indicatiestelling al Wlz-zorg krijgt (thuis of in een zorginstelling).

Zorgaanbieders moeten aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi.nl) staan. Vraag of een hospice een WTZi-hospice is. Dit is een toelating om zorg aan te bieden die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (Wlz) valt.

Verhuizen naar een hospice

Als u naar een hospice verhuist, moet u dit moet doorgeven aan de gemeente. Dit voorkomt dat u wordt uitgeschreven bij de gemeente. Gemeenten houden persoonsgegevens van inwoners bij in de BRP (Basisregistratie Personen) (Rijksoverheid). Daarnaast maken de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gebruik van de gegevens in de BRP om hun informatie up to date en relevant te houden

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen