Hulp van meerdere deskundigen tegelijk

Maakt u zich zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind? Is uw kind jonger dan 8 jaar? Dan kunnen verschillende deskundigen samen een oplossing zoeken. Dat heet integrale vroeghulp.

Hoe werkt integrale vroeghulp?

Het voordeel van integrale vroeghulp is dat u niet langs verschillende instanties hoeft. Verschillende deskundigen kijken allemaal vanuit hun eigen vakgebied naar het probleem van uw kind.

Bij integrale vroeghulp speelt een casemanager een centrale rol. Deze persoon komt bij u thuis en verzamelt zoveel mogelijk informatie over uw kind en uw gezinssituatie. Dit bespreekt hij met een team van deskundigen. Denk hierbij aan een arts, een gedragswetenschapper en een maatschappelijk werker.

Meestal kunt u zelf ook bij deze bespreking zijn. Er is veel tijd en aandacht voor u, voor uw kind en uw situatie. Hierdoor ontstaat er een volledig beeld van wat uw kind nodig heeft.


Het team maakt samen met u een plan van aanpak. In dit plan staat bijvoorbeeld wie uw kind kan helpen bij zijn ontwikkeling. Uw casemanager regelt hierbij alle hulp voor u.

Lees ervaringen van ouders (Integralevroeghulp.nl).


Welke hulp kan ik inschakelen?

Vind integrale vroeg hulp in uw regio (Integralevroeghulp.nl)


Goed om te weten
U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Onderzoek door jeugdpsychiater

Wilt u liever hulp vragen van een jeugdpsychiater? Ga dan eerst naar uw huisarts. Of vraag hulp van het jeugdteam - sociale wijkteam – in uw gemeente. Daarna is onderzoek mogelijk door een kinderpsychiater of jeugdpsychiater.

  • Uw huisarts - of een jeugdteam - bespreekt de problemen van uw kind.
  • Uw huisarts - of het jeugdteam - kan uw kind misschien helpen zonder dat een psychiater nodig is. Mogelijk met advies van deskundigen. Bijvoorbeeld een GGZ-instelling.
  • Een bevoegde psycholoog kan uw kind onderzoeken. Vraag uw huisarts om een doorverwijzing.

Vind adressen van psychiaters (Zorgkaartnederland.nl) en GGZ-instellingen (Zorgkaartnederland.nl).

Kan ik een vergoeding krijgen?

U hoeft niet te betalen voor integrale vroeghulp. Integrale vroeghulp valt onder Jeugdhulp. Uw gemeente is verantwoordelijk voor Jeugdhulp. Dat geldt ook als u uw huisarts inschakelt voor onderzoek door een jeugdpsychiater.

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen