Ik krijg mantelzorg

Krijgt u regelmatige verzorging van iemand in uw omgeving? En helpt u dat om thuis te kunnen blijven wonen? Dan krijgt u hulp van een 'mantelzorger'.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg bestaat uit:

  • begeleiding
  • meegaan naar een arts, ziekenhuis of bijvoorbeeld een fysiotherapeut
  • toezicht en gezelschap houden
  • hulp bij dagelijkse activiteiten zoals het huishouden en de administratie
  • persoonlijke verzorging, zoals aankleden

U krijgt mantelzorg vaak van iemand die dicht bij u staat: uw echtgenoot, een familielid, een vriend of een buurman. Mantelzorg is langdurig en intensief.

Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg. Gebruikelijke zorg is bijvoorbeeld de zorg van ouders voor een - gezond - kind. Of zorg voor iemand die korte tijd hulp nodig heeft.

Dankzij een mantelzorger is minder - of zelfs geen - thuiszorg nodig.

Verschil vrijwilliger en mantelzorger

Mantelzorg is ook iets anders dan vrijwillige hulp.

  • Een mantelzorger helpt vaak vanwege de persoonlijke relatie met iemand. Bijvoorbeeld omdat een familielid of naaste direct hulp nodig heeft. De zorg wordt vaak vanzelfsprekend gevonden.
  • Een vrijwilliger bepaalt zelf of hij of zij wil helpen.

Hoe voorkom ik overbelasting van mijn mantelzorger?

Moet uw mantelzorger de zorg voor u combineren met ander werk? Dan bestaan er verschillende verlofregelingen (Rijksoverheid.nl): kortdurend of langdurend verlof.

Bekijk ook het artikel over verlofregelingen.

Uw mantelzorger kan de zorg ook tijdelijk of gedeeltelijk uitbesteden. Dit heet respijtzorg.

U kunt in uw gemeente ook de waardering voor mantelzorgers aanvragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

Kan ik een vergoeding regelen voor mijn mantelzorger?

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u mantelzorg soms betalen uit uw pgb.

Verder bestaan er allerlei vergoedingen voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld extra kinderbijslag, mantelzorgwaardering of vergoedingen uit de zorgverzekering.

Bekijk het overzicht van mogelijke vergoedingen (MantelzorgNL).

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen