Indicatie langdurige zorg

Heeft u blijvend intensieve en langdurige zorg nodig door een beperking, ziekte of door ouderdom? Dan kunt u zorg aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U doet de aanvraag bij het CIZ. Het CIZ onderzoekt dan of u een indicatie voor Wlz-zorg krijgt. Hoe werkt dat?

Waar vraag ik Wlz-zorg aan?

U vraagt Wlz-zorg aan bij het CIZ (CIZ.nl). Het CIZ bepaalt of u een indicatie voor Wlz-zorg krijgt.

Lees meer over het aanvragen van Wlz-zorg (Rijksoverheid.nl)

Heeft u vragen over het aanvragen van de juiste zorg? Neem contact op met het Juiste Loket (Informatielangdurigezorg.nl).

Goed om te weten
U kunt ook Wlz-zorg aanvragen als u een behandeling nodig heeft voor verbetering van een aandoening, vaardigheden of gedrag. Dit geldt bij:

  • lichamelijke beperking 
  • dementie
  • ernstige verstandelijke beperking

Hoe werkt het bepalen van een indicatie voor Wlz-zorg?

Samen met uw aanvraag stuurt u (medische) informatie mee over uw situatie. Is er extra informatie nodig? Dan vraagt het CIZ dit op. Of een medewerker van het CIZ maakt een afspraak om bij u op bezoek te komen. Uw mantelzorger of iemand uit uw directe omgeving is welkom bij dit gesprek.

Het CIZ doet objectief onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Het CIZ kijkt dan naar de volgende criteria:

  • Is er voortdurend toezicht nodig?
  • Is er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig?
  • Heeft u blijvend zorg nodig? 

Zorg thuis of in een instelling

Krijgt u een indicatie voor Wlz-zorg? Dan moet u beslissen hoe en waar u de zorg wilt krijgen. U regelt dit met het zorgkantoor.

Lees meer over thuis blijven of naar een zorginstelling verhuizen.

Heeft de zorginstelling van uw keuze geen plaats? Dan komt u op de wachtlijst. Intussen krijgt u overbruggingszorg.

Lees meer over overbruggingszorg (Hetcak.nl).

Lees meer over langdurige zorg thuis

Lees meer over verblijf in een instelling.

Wanneer heb ik recht op Wlz-zorg?

Doe de Wlz-check (CIZ.nl) en kijk of de zorg die u nodig heeft valt onder de Wlz.

Lees meer over de zorg die u krijgt vanuit de Wlz (Rijksoverheid.nl).

Bekijk ook