Ingrijpen bij een onveilig thuis

Denkt u dat een kind in uw omgeving geen veilig thuis heeft? Of dat een kind misbruikt of mishandeld wordt? Probeer dan te helpen.

Hoe herken ik problemen?

Een veilig thuis betekent dat een kind thuis gezond kan opgroeien. En zich goed kan ontwikkelen. Soms lukt dat niet door een onveilige situatie thuis. Bijvoorbeeld:

  • Als de ouder de zorg - tijdelijk - niet aankan, bijvoorbeeld door ernstige gedragsproblemen van het kind.
  • Omdat er veel verschillende problemen zijn in het gezin, bijvoorbeeld door schulden, verslaving en ruzies.
  • Bij psychiatrische problemen van een van de ouders.
  • Door kindermishandeling.

Kindermishandeling herkennen

Kindermishandeling is soms moeilijk te zien. De gevolgen van lichamelijk geweld ziet u soms helaas wel. Maar er zijn ook andere vormen van kindermishandeling. Bijvoorbeeld:

  • seksueel misbruik
  • het uitschelden en ernstig pesten van een kind
  • geen aandacht geven aan een kind (verwaarlozen)
  • een kind niet verzorgen
  • een kind getuige laten zijn van huiselijk geweld

Wilt u precies weten waar u op moet letten bij kindermishandeling? Kijk dan op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Wat kan ik zelf doen?

Denkt u dat er 'iets' aan de hand is? Praat dan met het kind. Of met de ouders. Een onveilig thuissituatie of kindermishandeling komt vaak door onmacht. U kunt al helpen door te luisteren naar het kind. En te luisteren naar de problemen van het gezin.

Goed om te weten
Ben je zelf kind? Dan kun je ook bellen naar: 116-111. (Kindertelefoon.nl).

Welke hulp kan ik inschakelen?

Neem contact op met het Advies- en meldpunt Veilig Thuis: 0800 - 2000. (Vooreenveiligthuis.nl).

Gaat het om uw eigen gezin? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

De hulp is gericht op ondersteuning bij de opvoeding. Of op het anders omgaan met het gedrag van het kind.

Let op

Blijft de situatie thuis onveilig? Dan kan de kinderrechter een kind eventueel uit huis plaatsen. Dat is een gedwongen maatregel.

Afdrukken
Delen