Instelling voor verstandelijk gehandicapten

Een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking is een woonvorm op een groot terrein. Er wonen kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Wat is een instelling voor verstandelijk gehandicapten?

Een instelling voor verstandelijk gehandicapten bestaat uit verschillende huizen of paviljoens waarin groepen bewoners wonen.

  • Elke groep heeft een gemeenschappelijke woonkamer, een keuken, douches, toiletten en slaapkamers.
  • De instelling biedt activiteiten, zoals dagbesteding.
  • Sommige bewoners gaan buiten de instelling naar school, werk, dagbesteding of dagbehandeling.

Welke ondersteuning kunnen bewoners krijgen?

Bewoners krijgen bijvoorbeeld een persoonlijk begeleider, verzorgende, (huis)arts, ergotherapeut, orthopedagoog of activiteitenbegeleider.

Er is extra hulp voor mensen met een verstandelijke beperking met autisme of epilepsie.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een instelling voor verstandelijk gehandicapten?

U heeft een indicatie voor Wlz-zorg nodig om te wonen in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt intensieve zorg voor jongeren en volwassenen die blijvend de hele tijd toezicht nodig hebben. Of 24-uurszorg in de buurt.

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor een instelling voor verstandelijk gehandicapten?

U betaalt een eigen bijdrage voor eten, de woonruimte en Wlz-zorg.

De hoogte van uw eigen bijdrage is bijvoorbeeld afhankelijk van uw inkomen, samenstelling van het gezin, vermogen en leeftijd. Het CAK.nl berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.

U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage uitrekenen met een proefberekening (Hetcak.nl).

Waar vind ik instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking? 

Goed om te weten
Er zijn aparte instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking die blind of slechtziend zijn.

Bekijk ook