Intensieve kindzorg (IKZ)

Heeft uw kind vanwege een ernstige lichamelijke beperking voortdurend zorg en toezicht nodig? Dan heeft uw kind recht op intensieve kindzorg (IKZ).

Wat is intensieve kindzorg (IKZ)?

Intensieve kindzorg is een combinatie van verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding.

Lees meer over intensieve zorg voor kinderen (Informatielangdurigezorg.nl) en palliatieve zorg voor kinderen (kiesBeter.nl).

Vind een kinderhospice, -ziekenhuis of -zorghuis bij u in de buurt (Kinderpalliatief.nl).

Welke intensieve kindzorg kan mijn kind krijgen?

Uw kind kan intensieve kindzorg krijgen bij:

  • beademing: hulp bij het ademen door een buisje en/of zuurstof toedienen
  • specialistische handelingen bij verschillende vormen van epilepsie (ook voor kinderen waarbij medicijnen de epilepsie onvoldoende onderdrukken; dat heet ‘moeilijk instelbaar’)
  • monitorbewaking
  • infuustherapie of het toedienen van medicijnen via een infuus
  • nierdialyse
  • wondverzorging of stomazorg

 Kan ik een vergoeding krijgen?

Heeft uw kind een verstandelijke of zintuiglijke beperking? Dan valt de intensieve kindzorg tot het vijfde levensjaar meestal onder de zorgverzekering. Tot het vijfde jaar ligt het accent van de zorg voor deze kinderen meestal op medische zorg.

Vanaf het vijfde jaar verschuift het accent vaak van medische zorg naar gehandicaptenzorg. Voldoet uw kind aan de voorwaarden van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor zorg uit de Wlz. Vraag een indicatie aan bij het CIZ.nl.

Lees meer over de Wet langdurige zorg (Rijksoverheid.nl).


Let op

Begeleidende verzorging (gericht op zelfredzaamheid van algemene dagelijkse levensverrichtingen) valt onder de Jeugdwet. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen