Toegang tot jeugdhulp

Zoekt u begeleiding voor uw kind met een beperking of gedragsprobleem? Of wilt u hulp bij het oplossen van problemen in uw gezin? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp en ondersteuning.

Jeugdhulp is voor kinderen tot 18 jaar.

 • U regelt samen met uw gemeente de juiste jeugdhulp. Uw gemeente geeft advies.
 • Uw gemeente bekijkt wat u zelf kunt doen. En hoe de gemeente u kan ondersteunen.
 • Hoeveel uren u werkt, bepaalt voor een deel het aanbod van uw gemeente. U mag daarbij zelf bepalen hoeveel u werkt.
 • Uw gemeente hoeft niet alle zorg zelf te geven. Soms schakelt uw gemeente deskundige organisaties in.

Lees meer over:

Jeugdhulp en de beschikbare zorg (Rijksoverheid.nl).
Opvoeding en psychische problemen bij kinderen (Kenniscentrum-kjp.nl).
Pychische problemen van jongeren (Brainwiki.nl).
Tips en informatie over depressies bij jongeren tussen 16 en 25 jaar (Gripopjedip.nl).


Vraag uw gemeente bij welke organisatie u terecht kunt. Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders.

Doorverwijzing arts

Heeft u een doorverwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist voor jeugdhulp? Dan krijgen u en uw kind direct toegang tot jeugdhulp. Een indicatie is dan niet meer nodig.

Co-ouderschap

Bent u co-ouders? En woont u in 2 verschillende gemeentes? Dan heeft u samen een ‘hoofdverblijf’ voor uw kind aangewezen. Of een rechter heeft tijdens de scheidingsuitspraak een hoofdverblijf vastgesteld. U krijgt jeugdhulp in de gemeente van dit hoofdverblijf.

Bent u het als co-ouders niet eens over het hoofdverblijf voor uw kind? Dan overleggen de 2 gemeentes met elkaar. Zij kiezen dan de gemeente waar de jeugdhulp voor uw kind het beste geregeld kan worden. Het sociale netwerk - school, sport en vriendenkring - is dan belangrijk.


Hoe de gemeente uw kind helpt, is afhankelijk van uw situatie:

 • Ambulante jeugdhulp: als er problemen zijn in uw gezin. Bijvoorbeeld uw kind spijbelt of is depressief. Of uw kind maakt veel ruzie.
 • Uithuisplaatsing en pleegzorg: als uw kind door ernstige problemen niet thuis kan blijven wonen. Jeugdzorgplus (Rijksoverheid.nl): heeft uw kind bescherming nodig tegen zichzelf of anderen? Dan biedt een gedwongen opname in een instelling voor jeugdzorgplus - gesloten jeugdzorg - misschien een oplossing.
 • Wonen in een jeugdinstelling: uw kind woont vrijwillig of gedwongen in een instelling.
  Jeugd-GGZ (Rijksoverheid.nl): heeft uw kind psychiatrische en/of psychische problemen? En remmen deze problemen de ontwikkeling van uw kind? Dan geeft jeugd-GGZ hulp.
 • Jeugdzorg: heeft uw kind een beperking (verstandelijke of lichamelijk)? Of een chronische ziekte of psychische stoornis? Uw gemeente biedt u en uw kind ondersteuning.
 • Is crisisopvang nodig voor uw kind en is hij of zij  jonger dan 18 jaar? Schakel dan uw huisarts in. Of de politie. U kunt ook terecht bij uw gemeente. Uw gemeente moet voor uw kind toegang tot jeugdhulp regelen.

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen