Jongeren tot 18 jaar

  • Met een lichte verstandelijke beperking: regel jeugdhulp via uw gemeente.
  • Met een ernstige verstandelijke beperking: via Wlz-zorg.
  • Met een zintuiglijke beperking: via uw zorgverzekeraar. De behandelaar in de instelling geeft u hiervoor een doorverwijzing.

Heeft uw kind een indicatie voor Wlz-zorg (intensieve zorg thuis of wonen in een zorginstelling)? Dan kan gespecialiseerde behandeling onderdeel zijn van Wlz-zorg.