Klacht of bezwaar indienen

Een klacht over een zorgverlener of zorginstelling bespreekt u eerst met degene over wie u de klacht heeft. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u bij verschillende instanties terecht.

Bezwaar
Stel, een instantie heeft besloten u geen vergoeding te geven. En u bent het niet eens met dat besluit. U kunt dan een bezwaar tegen dat besluit indienen.

Klacht
Bent u niet tevreden over een behandeling door een zorgverlener of zorginstelling? Dan kunt u een klacht indienen over de behandeling.


Klachtenwijzer

U kunt verschillende stappen zetten voor het indienen van een klacht. Dit is afhankelijk van wat u wilt bereiken. De online Klachtenwijzer van het Landelijk Meldpunt Zorg (Igj.nl) helpt u verder.

Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg.nl (Igj.nl) informeert u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen en helpt u met praktische tips. Ook kunt u daar een klacht melden.

Vind voorbeeldbrieven voor klachten en bezwaar (Nationaleombudsman.nl).


Voor ondersteuning bij het bespreken of indienen van uw klacht of bezwaar kunt u terecht bij een cliĆ«ntondersteuner of juridisch advies vragen. 


Bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente u behandelt? Of bent u het niet eens met een beslissing van uw gemeente?


Lees hoe u een klacht over Wmo-ondersteuning indient en hoe de klachtenbehandeling verloopt.

Heeft u een klacht over jeugdhulp? Of heeft u een klacht over een jeugdhulpaanbieder? Bent u het niet eens met een beslissing van uw gemeente?


Lees hoe u een klacht over jeugdhulp indient en hoe de klachtenbehandeling verloopt.

Heeft u een klacht over een zorgverlener of zorginstantie? Of bent u het niet eens met een beslissing van uw zorgverzekeraar? Dien een klacht of een bezwaar in. U kunt ook een klacht over uw zorgverzekeraar en zorgkantoor indienen.


Lees hoe u een klacht over een zorgverlener of zorginstelling indient en hoe de klachtenbehandeling verloopt.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen