Klacht of bezwaar over een zorgverlener of een zorginstelling

Heeft u een klacht over een zorgverlener of zorginstantie? Of bent u het niet eens met een beslissing van uw zorgverzekeraar? Dien een klacht of een bezwaar in. U kunt ook een klacht over uw zorgverzekeraar en zorgkantoor indienen.

Hoe dien ik een klacht in over een zorgverlener of instantie?

  • U bespreekt uw klacht eerst met degene over wie u de klacht heeft. Of met de instantie.
  • Komt u er samen niet uit? Dan kunt u naar de klachtenmedewerker gaan van die organisatie. De klachtenmedewerker helpt u om met de zorgaanbieder een oplossing te vinden. De klachtenmedewerker kan u ook advies geven over de klachtenregeling. En over verschillende instanties waar u terecht kunt met uw klacht.

Elke zorgaanbieder moet een klachtenmedewerker hebben. Heeft uw zorgaanbieder nog geen klachtenmedewerker? Geef dit dan door aan het Landelijk Meldpunt Zorg.nl.

Klacht over Wmo-ondersteuning

Komt u er niet uit met uw zorgaanbieder? Neem dan contact op met uw gemeente. Volgens de Wmo 2015 (Rijksoverheid.nl) moet elke gemeente eisen stellen aan de afhandeling van klachten. U kunt bij uw gemeente navragen wat die eisen zijn.

Geschilleninstantie

Komt u er niet uit met de zorgaanbieder of de klachtenfunctionaris? Dan kunt u naar een geschilleninstantie gaan. Elke zorgaanbieder moet zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. De zorgaanbieder moet zich houden aan de uitspraak van de geschilleninstantie.

Vind erkende geschilleninstanties in de zorg (Geschilleninstantieszorg.nl).

Goed om te weten
U kunt in plaats van naar de geschilleninstantie ook naar de burgerlijk rechter stappen. Maar dit kost vaak veel tijd en kan veel geld kosten.

Tuchtcollege

Met een klacht over een zorgverlener kunt u ook naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Lees waarover en hoe u een klacht kunt indienen (Tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

Het tuchtcollege beoordeelt na een ernstige klacht of de zorgverlener een berisping of een waarschuwing krijgt. Of (tijdelijk) zijn beroep niet meer mag uitoefenen.

Hoe dien ik een klacht in over mijn zorgverzekeraar?

  • Heeft u een klacht over uw zorgverzekeraar? Neem dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft een klachtenregeling.
  • Komt u er met de zorgverzekeraar niet uit? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ.nl). Dit is een onafhankelijke organisatie die helpt bij het oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar.

Bemiddeling kan door de Ombudsman Zorgverzekeringen (Nationale Ombudsman.nl). U kunt ook advies vragen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Bekijk ook