Klacht of bezwaar over jeugdhulp

Heeft u een klacht over jeugdhulp? Of heeft u een klacht over een jeugdhulpaanbieder? Bent u het niet eens met een beslissing van uw gemeente? Dan kunt u een klacht of bezwaar indienen.

Hoe dien ik een klacht bij de gemeente in?

U kunt een klacht indienen over de procedure bij de gemeente. Een klacht over een zorgaanbieder bespreekt u eerst met de betreffende zorgaanbieder of instantie.

Lees over het verschil tussen een klacht en een bezwaar

 • U moet eerst een klacht indienen bij uw gemeente. Op de website van uw gemeente staat hoe u dat kunt doen.
 • Krijgt uw kind jeugdhulp via de gemeente, maar vindt u dat de hulp niet past bij uw kind? Overleg dan eerst met uw gemeente. De gemeente moet samen met u zoeken naar hulp die past bij uw kind en uw gezin.
 • Komt u er samen niet uit? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente tegen het besluit.

Bent u ontevreden over de reactie van uw gemeente?

Hoe dien ik bezwaar in?

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.

 • U moet binnen 6 weken na de beslissing van de gemeente bezwaar maken. Dat doet u door een brief - bezwaarschrift - te sturen naar uw gemeente.
 • In het bezwaarschrift staat met welke beslissing u het niet eens bent. U legt ook uit waarom u het niet eens bent met de beslissing.
 • Zet altijd uw handtekening onder het bezwaarschrift. En stuur een kopie van de beslissing van de gemeente mee.
 • U stuurt uw brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente.

Bekijk voorbeeldbrieven (Nationale Ombudsman.nl).

Let op
U kunt geen bezwaar en beroep indienen als de rechter jeugdhulp heeft opgelegd. Dat gaat om de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of om jeugdreclassering.

Wanneer krijg ik een beslissing van de gemeente?

 • Uw gemeente heeft 6 weken de tijd om een beslissing over uw bezwaar te nemen. Deze termijn kan eventueel met 6 weken verlengd worden.
 • Bent u het niet eens met het antwoord van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank (Rechtspraak.nl).

U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de beslissing.

Wat zijn de kosten van een beroepsprocedure?

 • Voor een beroepsprocedure moet u griffierechten (Rijksoverheid.nl) betalen.
 • Deze kosten (Rechtspraak.nl) kunt u terugkrijgen als u de zaak wint.

Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan (Rijksoverheid.nl).

Hoe dien ik een klacht over een jeugdhulpaanbieder in?

Jeugdhulpaanbieders hebben verplicht een klachtenregeling. Probeer eerst samen met de hulpverlener uw klacht op te lossen. Lukt dat niet? Dan kunt u de aanbieder vragen hoe u een klacht kunt indienen. Meestal is er een klachtencommissie.

Goed om te weten

U kunt informatie en advies krijgen bij de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (Akj.nl).

Bekijk ook