Klacht of bezwaar over Wmo-ondersteuning

Bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente u behandelt? Of bent u het niet eens met een beslissing van uw gemeente? Lees hoe u een klacht over Wmo-ondersteuning indient en hoe de klachtenbehandeling verloopt.

Hoe dien ik een klacht in bij de gemeente? 

  • Dien eerst een klacht in bij uw gemeente. Op de website van uw gemeente staat hoe u dat kunt doen.
  • Bent u ontevreden over de reactie van uw gemeente? Ga dan naar de Nationale ombudsman.

Hoe dien ik een bezwaar bij de gemeente?

  • U moet binnen 6 weken na de beslissing van de gemeente bezwaar indienen. Dat doet u door een brief - bezwaarschrift - te sturen naar uw gemeente.
  • In het bezwaarschrift staat met welke beslissing u het niet eens bent. U legt ook uit waarom u het niet eens bent met de beslissing.
  • Zet altijd uw handtekening onder het bezwaarschrift. En stuur een kopie van de beslissing van de gemeente mee.
  • Stuur uw brief naar het College van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente.

Wanneer krijg ik een beslissing van de gemeente? 

  • Uw gemeente heeft 6 weken de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Deze termijn kan eventueel met 6 weken worden verlengd.
  • Bent u het niet eens met het antwoord van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank (Rechtspraak.nl).
  • U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de beslissing.

Wat zijn de kosten van een beroepsprocedure? 

Bekijk ook