Kort in een zorginstelling wonen

Kunt u om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Dan is een verblijf in een zorginstelling mogelijk een oplossing voor u. Dit heet eerstelijns verblijf (ELV) of kortdurende zorg.

Wat is een kort verblijf in een zorginstelling?

Een kort verblijf in een zorginstelling is tijdelijk wonen in een zorginstelling. Bijvoorbeeld omdat u herstelt van een behandeling in het ziekenhuis. Of omdat u zorg nodig heeft tijdens uw laatste levensfase.

  • Een kortdurende opname in een zorginstelling voorkomt een onnodige opname in het ziekenhuis.
  • Uw huisarts of de medisch specialist maakt de afweging of iemand in aanmerking komt voor een kort verblijf in een zorginstelling. De indicatie is drie maanden geldig.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te weten welke zorginstellingen bij u in de buurt zijn.

Kan ik een vergoeding krijgen voor een kort verblijf in een zorginstelling?

Uw tijdelijke opname in een zorginstelling wordt betaald vanuit de basisverzekering. Dit is zorg vanuit de Zorgverzekeringswet.

Lees meer over vergoeding van kortdurend verblijf in een zorginstelling (Rijksoverheid.nl)

Bekijk ook

Afdrukken
Delen