Langer dan twee jaar ziek (WIA)

Bent u langer dan 2 jaar ziek? Of heeft u een beperking waardoor u al 2 jaar - bijna - niet kunt werken? Dan krijgt u misschien een WIA-uitkering van UWV.

Wat is een WIA-uitkering?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U krijgt een WIA-uitkering in plaats van het loon van uw werkgever. Of in plaats van uw ziektewetuitkering.

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen:

  • IVA-uitkering

IVA betekent Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk een IVA-uitkering als u - bijna - niet kunt werken. En als er een kleine kans is dat u u herstelt.

  • WGA-uitkering

WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk een WGA-uitkering als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken. De WGA-uitkering kan ook een aanvulling op loon zijn voor mensen die nog gedeeltelijk werken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een WIA-uitkering?

U kunt een WIA-uitkering aanvragen als u langer dan 2 jaar ziek bent en minstens 35% arbeidsongeschikt. (Rijksoverheid.nl)

Lees meer over:

WIA-uitkering (UWV.nl)

Vermindering van inkomen (Nibud.nl)

Tips en contact met anderen (UWV.nl)

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

U ontvangt een brief van UWV. Daarin staat wat u moet doen.
Lees meer over het aanvragen van een WIA-uitkering (UWV.nl).

UWV beoordeelt of u arbeidsongeschikt bent en wat u eventueel nog wel kunt.

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen