Loondoorbetaling bij ziekte

Bent u in loondienst maar bent u ziek? Dan betaalt uw werkgever 2 jaar lang - een deel - van uw salaris door. Dit is verplicht bij tijdelijke en vaste dienstverbanden. Heeft u geen werkgever (meer)? Dan krijgt u misschien een uitkering van UWV.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Heeft u een werkgever en bent u ziek? Als u hierdoor niet kunt werken, meldt u zich zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. Dan bent u verzekerd van inkomen. Uw werkgever kan u vertellen welke regels er verder gelden bij ziekte.

Lees meer over net ziek zijn (UWV.nl)

Hoeveel loon krijg ik doorbetaald?

  • Uw werkgever betaalt in het 1e ziektejaar minstens 70% van uw loon en minimaal het minimumloon. U kunt meer loon krijgen. Dit hangt af van uw cao of arbeidsovereenkomst.
    • Bent u orgaandonor en daardoor ziek? Of zwanger of net bevallen en daardoor ziek? Dan krijgt u 100% van uw dagloon.
  • Ook in uw 2e ziektejaar betaalt uw werkgever u minstens 70% van uw loon. Maar uw werkgever hoeft dat niet meer aan te vullen tot het minimumloon. Als uw (gezins)inkomen daarmee onder het sociaal minimum (Rijksoverheid.nl) komt, kunt u bij UWV een toeslag aanvragen (UWV.nl).
  • Over de 2 jaar samen mag uw werkgever maximaal 170% van uw laatstverdiende loon doorbetalen.

Lees meer over het doorbetalen van loon (Rijksoverheid.nl).

Wat gebeurt er na 2 ziektejaren?

  • Soms betaalt een werkgever ook na 2 jaar het loon door. Bijvoorbeeld als u deels werkt en waarschijnlijk weer helemaal herstelt. U hoeft dan geen WIA-uitkering aan te vragen.
  • Soms moet een werkgever het loon langer doorbetalen. Dat gebeurt als UWV vindt dat uw werkgever niet genoeg heeft gedaan om u te laten terugkeren naar het werk na uw ziekte (re-integratie).

Tijdens uw ziekte kunt u misschien wel korter werken. Of aangepast werk doen. Het is dan verstandig om na de 2 ziektejaren vast te leggen wat uw ‘normale werk’ is. Want als u opnieuw ziek wordt, heeft u alleen recht op loon over uw normale werk. Maak hierover afspraken met uw werkgever en laat uw arbeidscontract aanpassen.

Wanneer stopt de loondoorbetaling?

De plicht om uw loon door te betalen stopt als:

Geen werkgever, toch een uitkering?

Heeft u geen werkgever (meer)? Bijvoorbeeld omdat u werkloos bent? Omdat u als uitzendkracht heeft gewerkt? Of omdat uw contract afliep terwijl u ziek was? Dan kunt u bij ziekte een uitkering (UWV.nl) van UWV krijgen op basis van de Ziektewet.

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen