Maatregelen kinderbescherming

Lukt het niet om de problemen met uw kind op te lossen met deskundigen? En is de ontwikkeling van uw kind in gevaar? Dan kan de kinderrechter maatregelen voor kinderbescherming opleggen.

Wanneer legt de rechter een maatregel voor kinderbescherming op?

De kinderrechter kan bijvoorbeeld ingrijpen bij:

Welke maatregelen kan de kinderrechter opleggen?

 De kinderrechter kan 3 verschillende beslissingen nemen:

  • ondertoezichtstelling (OTS): u blijft thuis zelf voor uw kind zorgen. Maar uw kind staat onder toezicht van een gezinsvoogd. Dit toezicht duurt maximaal 1 jaar.
  • uithuisplaatsing: uw kind woont dan tijdelijk ergens anders, bijvoorbeeld in een pleeggezin. U mag wel contact houden met uw kind.
  • ontzetting uit ouderlijk gezag (Rijksoverheid.nl): uw kind mag niet meer bij u wonen. En u mag niets meer bepalen voor uw kind. Uw kind krijgt een voogd. Uw kind groeit op in een pleeggezin of tehuis totdat uw kind 18 jaar is.

Lees meer over:

Kinderbescherming en jeugdbescherming (Rijksoverheid)

Maatregelen van kinderbescherming (Kinderbescherming.nl)

Het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling (Vooreenveiligthuis.nl)

Wat gebeurt er als er een maatregel is opgelegd?

Een gecertificeerde instelling (Keurmerk.nl) voert de kinderbeschermingsmaatregel uit.

Tijdens een tijdelijke maatregel doet de Raad voor de Kinderbescherming (Kinderbescherming.nl) onderzoek. Deze kijkt wat de beste oplossing is voor het kind op de lange termijn.

Lees wat de taken zijn van de Raad voor Kinderbescherming (Kinderbescherming.nl)

Bekijk ook

Afdrukken
Delen