Medisch kindertehuis

Een medisch kindertehuis is een tijdelijk tehuis voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar met ernstige gedragsproblemen. Sommige kinderen hebben daarnaast lichamelijke of medische problemen.

Wat is een medisch kindertehuis?

Kinderen wonen tijdelijk in een medisch kindertehuis als andere vormen van hulp niet goed werken.

  • Een medisch kindertehuis lijkt op een gewoon huis.
  • Kinderen wonen er in groepjes van 7 tot 10 kinderen. Ze hebben een eigen slaapkamer en delen de woonkamer.
  • Overdag gaan ze naar speciaal onderwijs. En in het weekend, tijdens feestdagen en vakanties naar huis, als dat kan.
  • De meeste kinderen wonen een half jaar tot 3 jaar in het tehuis.

Sommige kinderen kunnen na 3 jaar nog niet terug naar huis. Zij gaan dan bijvoorbeeld naar een pleeggezin of een gezinsvervangend tehuis.

Welke hulp krijgt mijn kind in een medisch kindertehuis?

Problemen van de kinderen zijn soms combinaties van psychische, lichamelijke en/of medische problemen, zoals epilepsie, astma of diabetes. Verschillende hulpverleners behandelen uw kind. Bijvoorbeeld een psychiater, opvoedingsdeskundige, logopedist en fysiotherapeut.

  • Een kinderarts biedt medische zorg.
  • De hulpverleners betrekken het hele gezin bij de behandeling. Het doel is om uw kind weer thuis te laten wonen.

Hoe vraag ik de plaatsing in een medisch kindertehuis aan?

Opvang in een medisch kindertehuis valt onder de Jeugdwet. Heeft uw kind ernstige gedragsproblemen? Dan kunt u jeugdhulp aanvragen. Vraag uw gemeente, huisarts, kinderarts of een medisch kindertehuis wat de beste oplossing is voor uw kind.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen