Modulair pakket thuis (mpt)

Met een modulair pakket thuis (mpt) krijgt u thuis zorg, vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling. Ook als het om uw kind gaat.

Wat is een modulair pakket thuis?

Het modulair pakket thuis (mpt) is een vorm van langdurige zorg thuis (Wlz). Met een mpt kiest u welke onderdelen van het zorgpakket u wilt ontvangen. U kunt ook bepaalde zorg niet kiezen. Bijvoorbeeld omdat u zorg zelf gedeeltelijk wilt inkopen met een persoonsgebonden budget. De mogelijke onderdelen van het zorgpakket zijn:

Bij het mpt spreekt u af welke zorg u van de zorgaanbieders krijgt, en welke zorg door mantelzorgers wordt verleend.

Wat zit niet in het modulair pakket thuis?

Omdat u thuis blijft wonen regelt u bepaalde zaken nog zelf: 

 • maaltijden
 • gebruikelijke voorzieningen (waskosten, energiekosten, telefoon e.d.)
 • huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Dit regelt u zelf via de zorgverzekering. Uw huisarts is verantwoordelijk voor deze algemene zorg.
 • woningaanpassingen. Hiervoor kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Wmo.
 • algemene voorzieningen uit de Wmo.
 • de laatste zorg na overlijden (afleggen, opbaren e.d.). Dit is een verantwoordelijkheid van de nabestaanden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een modulair pakket thuis?

U ontvangt een modulair pakket thuis onder bepaalde voorwaarden:

 • U kunt thuis verantwoorde en geschikte zorg kunt krijgen. U kunt bijvoorbeeld veilig en gezond thuis blijven wonen.
 • De zorg thuis is niet duurder dan in een instelling.

Het zorgkantoor overlegt hierover met u.

Hoe vraag ik een modulair pakket thuis aan?

Een mpt valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U - of uw kind - heeft daarom een indicatie voor Wlz-zorg nodig. Deze Wlz-indicatie vraagt u aan bij het CIZ (CIZ.nl).

Heeft u al een Wlz-indicatie? Dan kunt u kiezen uit de verschillende vormen van Wlz-zorg. Andere vormen van Wlz-zorg zijn:

U kiest zelf de vorm van zorg die u wilt.

Hoe kies ik de zorg voor een modulair pakket thuis?

Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Kiest u voor een modulair pakket thuis? Dan spreekt u met het zorgkantoor af welke zorg u thuis wilt ontvangen.

 • U bepaalt zelf van welke aanbieders u welke zorg ontvangt. U kunt ook een deel met een persoonsgebonden budget financieren. 
 • Deze afspraken schrijft u samen met de zorgaanbieders in uw (deel)zorgplan.

Lees meer over de verschillende leveringsvormen van Wlz-zorg (Zorginstituutnederland.nl).

Wat zijn de kosten van een modulair pakket thuis?

U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Voor het mpt geldt de lage eigen bijdrage.

 • Het CAK (hetcak.nl) berekent uw eigen bijdrage en stuurt u de rekening. Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering. Bij een groter bedrag verdeelt het CAK dit over meerdere maanden.

Maak een proefberekening (hetcak.nl) van uw eigen bijdrage.

Hoe krijg ik extra zorg?

Heeft u meer zorg nodig dan in uw zorgprofiel staat? Bijvoorbeeld doordat u of uw kind een meervoudige handicap heeft? Dan kunt u een toeslag voor extra zorg (Zorginstituutnederland.nl) aanvragen. Dat kan ook als u een persoonsgebonden budget heeft. Het zorgkantoor beslist of u recht heeft op extra zorg.

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen