Naschoolse dagbehandeling

Naschoolse dagbehandeling is er voor jongeren met gedragsproblemen. Uw kind krijgt begeleiding en u krijgt hulp bij het opvoeden. Bijvoorbeeld met persoonlijke gesprekken of begeleiding van een hulpverlener thuis.

Wat is naschoolse dagbehandeling?

  • Uw kind gaat na schooltijd naar een centrum voor naschoolse dagbehandeling. Uw kind blijft er tot na het eten (tot ongeveer 18.30 uur).
  • Uw kind zit in een groep met kinderen van dezelfde leeftijd.
  • Er is vooral aandacht voor sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld voor spelen met andere kinderen.
  • De naschoolse dagbehandeling overlegt ook met de school van uw kind.

Welke hulp kan ik inschakelen?

De naschoolse dagbehandeling is gewoonlijk onderdeel van de voorzieningen voor jeugdhulp in uw gemeente. Heeft u hulp nodig vanwege gedragsproblemen bij uw kind? Dan kunt u zich aanmelden voor jeugdhulp bij uw gemeente. Lees meer over:

Leerlingen met extra behoefte aan ondersteuning (Balansdigitaal.nl).

Speciaal onderwijs (Rijksoverheid.nl).

Passend onderwijs (Rijksoverheid.nl).

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen