Ondersteuning bij de opvoeding

Het gedrag van uw kind ontwikkelt zich in fasen. Lees welke organisaties advies geven en hulp bieden bij de opvoeding.

Waar kan ik terecht met vragen over opvoeding?

Ontwikkelt uw kind zich anders dan verwacht? Dan hoeft er niet meteen iets ernstigs aan de hand te zijn. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal volgens het standaard patroon. U kunt bij de volgende organisaties terecht met uw vragen:

        Opvoeden.nl: informatie over de ontwikkeling van kinderen.

 • Een centrum voor jeugdhulp of een wijkteam in uw buurt.
 • Welzijnsinstellingen en maatschappelijk werk.
 • Psychologen en pedagogen.
 • Lokale organisaties zoals het Opvoedbureau, het Steunpunt Opvoeding en de Opvoedwinkel.

Lees meer over opvoedadvies (Kopopouders.nl).

Bij de volgende organisaties vindt u mogelijk vrijwilligers die u kunnen helpen bij de opvoeding:

Home-start: voor ouders met minstens 1 kind (tot 7 jaar). Doel is uw zelfvertrouwen  te vergroten. En uw sociale relaties te versterken.
Moeders informeren moeders (MIM) (Nederlands Jeugdinstituut): ondersteuning en voorlichting voor moeders die hun eerste kind hebben gekregen. Met speciale aandacht als u:

 • uit een ander land komt.
 • weinig mensen kent om u te helpen.
 • tienermoeder bent.

Lees meer over moedercentra en vadercentra (Movisie): ontmoetingsplaatsen in de wijk.


Is uw kind nogal driftig, druk of onzeker? Of heeft uw kind wat extra sturing nodig? Trainingen helpen om het gedrag van uw kind te veranderen. Er zijn trainingen voor verschillende leeftijden.

 • Voor ouders en kinderen tussen de 4 en 7 jaar: ga naar STOP4-7 (Steunpunt en Trainingscentrum Opvoeding).
 • Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar: ga naar PMTO (Parent Management Training Oregon).
 • Voor kinderen tot 16 jaar: ga naar Triple P (Positiefopvoeden.nl).
 • Voor ouders en kinderen tussen de 8 en 16 jaar: ga naar OUDERS van Tegendraadse jeugd (Het Nederlands Jeugdinstituut).

Lees meer over training sociale vaardigheden voor kinderen.


Welke hulp kan ik inschakelen bij zwaardere problemen?

Denkt u dat er meer aan de hand is dan gewone driftigheid, drukte of onzekerheid?  En is uw kind tussen de 0 en 7 jaar? Neem dan contact op met een team voor integrale vroeghulp.

Is uw kind ouder? Ga dan naar  uw huisarts  voor hulp. De huisarts kan soms zelf hulp aan uw kind geven. Of hij verwijst uw kind door naar de jeugdpsychiater.

De jeugdpsychiater stelt vast welk probleem uw kind heeft. Bijvoorbeeld een gedragsstoornis, autisme of ADHD

Op Jeugdzorgnederland.nl vindt u een overzicht van alle organisaties voor jeugd- en opvoedhulp.

Kind met een beperking

Heeft u vragen over het opvoeden van kinderen met een psychische aandoening of beperking? Dan kunt u ook terecht bij de volgende instanties:

 • Het zorg- en adviesteam van de school van uw kind.
 • Maatschappelijk werker. Bijvoorbeeld via een school voor speciaal onderwijs of uw gemeente.
  MEE (Mee.nl): als uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking heeft.
  Balans (Balansdigitaal.nl): als uw kind leerproblemen heeft, ADHD heeft en/of autistisch is.
  Het Nederlands Jeugdinstituut (Nji.nl): voor opvoedadvies, oudercursussen, huisbezoeken en video hometraining.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Opvoedondersteuning valt in veel gevallen onder jeugdhulp. U kunt hiervoor terecht bij het sociale wijkteam of jeugdteam in uw gemeente. U heeft dan wel een indicatie voor jeugdhulp nodig.

Goed om te weten
Wilt u andere opvoedondersteuning dan uw gemeente aanbiedt? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp aanvragen.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen