Ondertoezichtstelling en gezinsvoogd

Ondertoezichtstelling is een maatregel die de kinderrechter oplegt. Bijvoorbeeld als er in uw gezin ernstige problemen zijn met opvoeden. Uw gezin krijgt dan begeleiding van een gezinsvoogd.

Wanneer stelt de rechter een kind onder toezicht?

Ondertoezichtstelling is nodig als vrijwillige hulp geen oplossing biedt voor de problemen. Loopt een kind risico’s en kunt of wilt u daar zelf niets aan doen? Dan schakelt jeugdhulpverlening de Raad voor de Kinderbescherming in.

De raad kan de kinderrechter vragen om een kind onder toezicht te stellen. Meer informatie over:

Wanneer een kind onder toezicht wordt gesteld (Rijksoverheid.nl).

Ouderlijk gezag en voogdij (Rijksoverheid.nl).

Wat gebeurt er als ondertoezichtstelling is opgelegd?

Besluit de kinderrechter een kind onder toezicht te stellen? Dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit. De instelling regelt dan een gezinsvoogd.

  • U blijft zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Maar de gezinsvoogd begeleidt u. Zodat uw kind beter opgroeit.
  • De gezinsvoogd helpt ook om problemen bij de opvoeding op te lossen.
  • U bespreekt belangrijke beslissingen over uw kind eerst met de gezinsvoogd. Bijvoorbeeld het zoeken van een andere school.
  • Het doel van ondertoezichtstelling is dat u na een tijd weer zelf verantwoordelijk bent voor de opvoeding.

Bekijk ook

Afdrukken
Delen