Onderwijs bij langdurige ziekte

Kan uw kind niet naar school omdat hij of zij lange tijd ziek is? Dan moet de school zorgen voor onderwijs thuis. Of in het ziekenhuis. De school maakt dan een lesplan voor uw kind. U betaalt geen extra bijdrage voor het onderwijs thuis of in het ziekenhuis.

Waarom is school belangrijk voor zieke kinderen?

School is belangrijk als uw kind ziek is want:

  • Medische zorg is spannend en onbekend - onderwijs is vertrouwd en geeft houvast.
  • Schoolwerk leidt uw kind af en geeft structuur aan een dag.
  • Naar school gaan zorgt dat uw kind contact houdt met klasgenoten en vrienden.
  • Hij of zij raakt niet teveel achter op klasgenoten.

Lees meer over:

Een project (Klassecontact.nl) waarbij uw zieke kind via een digitale verbinding lessen volgt in de klas.

Onderwijs (Kindenziekenhuis.nl) voor leerlingen die een behandeling krijgen in het ziekenhuis. 

Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs (Ziezon.nl)

Onderwijsondersteuning zieke leerlingen (Balansdigitaal.nl).

Wie geeft les aan mijn zieke kind?

  • Uw kind krijgt les van zijn of haar eigen leraar (of leraren).
  • De school kan hierbij hulp vragen van een consulent onderwijsondersteuning (Rijksoverheid). Een consulent helpt bijvoorbeeld bij het organiseren van lessen aan huis als uw kind geen les kan krijgen van zijn eigen leraar. U mag ook zelf meteen om een consulent onderwijsondersteuning voor uw kind vragen.

Goed om te weten

Ligt uw kind in een Universitair Medisch Centrum (UMC)? Dan krijgt de school hulp van een onderwijsvoorziening van een UMC. 

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen