Hulp van een ouderenadviseur

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u gratis informatie en advies om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Dan kunt u terecht bij een ouderenadviseur. Ook familieleden en mantelzorgers kunnen bij de ouderenadviseur terecht.

Wat doet de ouderenadviseur?

De ouderenadviseur helpt u met vragen over:

  • inkomen
  • vervoer
  • lichamelijke beperkingen
  • zelfstandig blijven wonen of verhuizen naar een zorginstelling
  • zinvol invullen van uw tijd (dagbesteding) 
  • eenzaamheid en afhankelijkheid

De ouderenadviseur bemiddelt ook tussen u en bijvoorbeeld een zorgverzekeraar. Of een verzorgingshuis. De adviseur helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Lees meer over de taken van een ouderenadviseur (Zorgverandert.nl).

Welke hulp kan ik inschakelen?

Zoekt u een ouderenadviseur? Neem dan contact op met:

​Stichting MEE (MEE.nl)
  • Een ouderenbond. Bijvoorbeeld: 
PCOB.nl (Protestants Christelijke Ouderen Bond)
ANBO.nl (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)
Unie KBO.nl (Unie Katholieke Bond van Ouderen)
  • de plaatselijke afdeling van Stichting Welzijn Ouderen

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen