Passend onderwijs

Heeft uw kind extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld door een beperking of leerprobleem? Uw kind heeft dan recht op passend onderwijs. Passend onderwijs richt zich op wat uw kind wél kan.

In eerste instantie gaat een kind met een beperking of leerprobleem naar een gewone school. Misschien met extra ondersteuning.

Lukt dit niet, dan kan een kind naar het speciaal basisonderwijs. Hier is meer aandacht voor een kind met een beperking, stoornis of chronisch ziekte.


Lees meer over de basisschool en speciaal basisonderwijs

Vanaf 12 jaar kan uw kind naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). De meeste scholen voor speciaal onderwijs (op basisschoolniveau) hebben ook een afdeling voortgezet speciaal onderwijs.

Uw kind kan eventueel ook naar een gewone middelbare school zoals vmbo. Of een Scholingsinstituut speciaal beroepsonderwijs. Op deze scholen kan uw kind een vak leren met extra hulp en begeleiding.

Lees meer over het Scholingsinstituut speciaal beroepsonderwijs.


Lees meer over voortgezet onderwijs

Wat is speciaal onderwijs?

  • Speciaal onderwijs houdt rekening met wat uw kind wel en niet kan.
  • Op een school voor speciaal onderwijs krijgt uw kind les in een kleine groep.
  • Uw kind kan speciaal onderwijs (so) op basisschoolniveau volgen.

Lees meer over speciaal onderwijs (Rijksoverheid.nl).

Goed om te weten
Vanaf 12 jaar kan uw kind naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Of naar een gewone middelbare school. De meeste scholen voor speciaal onderwijs (op basisschoolniveau) hebben ook een afdeling voortgezet speciaal onderwijs.


Lees meer over speciaal onderwijs en speciaal beroepsonderwijs

​Hoe kies ik passend onderwijs voor mijn kind?

U kiest een school die past bij uw kind. De school die u heeft gekozen kijkt eerst of zij goede hulp en begeleiding kan bieden. Lukt dat niet? Dan zoekt de school een andere passende school voor uw kind. Scholen in de regio werken met elkaar samen om dit te regelen. Scholen hebben namelijk een zorgplicht (Rijksoverheid.nl).

Welke hulp kan ik inschakelen?

Is uw kind aangenomen op een school? Dan heeft uw kind recht op basisondersteuning van de school. Deze hulp wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. Bijvoorbeeld hulp bij dyslexie of gedragsproblemen. Of extra begeleiding omdat uw kind slimmer of minder slim is dan andere kinderen.

U kunt voor uw kind eventueel extra begeleiding inroepen met de naschoolse dagbehandeling. Dit is geschikt voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen.

Lees meer informatie voor ouders over passend onderwijs (Balansdigitaal.nl).

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen