Patiënten- en belangenorganisaties

Een patiëntenorganisatie, cliëntenorganisatie of belangenorganisatie komt op voor uw rechten. U kunt er terecht voor informatie en advies over ziekten en beperkingen. En u kunt er in contact komen met mensen die hetzelfde meemaken als u (lotgenoten).

U vindt uw eigen organisatie op Zorgkaartnederland.nl.

Organisaties in uw omgeving vindt u op Adviespunt Zorgbelang.nl.

Weet u nog niet welke organisatie u zoekt? U vindt een patiënten- of belangenorganisatie via een van de koepelorganisaties hieronder:

Iederin.nl: om hulp en advies van een lokale of landelijke organisatie te vinden.

Patiëntenfederatie.nl: voor vragen of klachten over zorg.


Zorgbelang-Nederland.nl: belangenorganisatie voor mensen die zorg nodig hebben.

LOC.nl: LOC Zeggenschap in zorg. Belangenorganisatie voor cliëntenraden.

Per Saldo (PGB.nl): landelijke vereniging van en voor budgethouders: mensen met een persoonsgebonden budget.


GGZ-beleid in Nederland (Zorgwijzer.nl): Meer informatie over het huidig GGZ-beleid in Nederland.

LPGGZSterren.nl: landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg Sterren. Keurmerk in de GGZ voor cliënten en familie.


Mantelzorg.nl: landelijke vereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers


ANBO.nl: Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen

Unie KBO: Unie van Katholieke Bonden van Ouderen

PCOB.nl: Protestants Christelijke Ouderen Bond

NOOM (Netwerknoom.nl): Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten 

NVOG (Gepensioneerden.nl): Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden

Ouderen Ombudsman: voor vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg, welzijn, vervoer en geld


Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen