Patiënten- en belangenorganisaties

Een patiëntenorganisatie, cliëntenorganisatie of belangenorganisatie komt op voor uw rechten. U kunt er terecht voor informatie en advies over ziekten en beperkingen. En u kunt er in contact komen met mensen die hetzelfde meemaken als u (lotgenoten).

U vindt uw eigen organisatie op Zorgkaartnederland.nl.

Organisaties in uw omgeving vindt u op Adviespunt Zorgbelang.nl.

Weet u nog niet welke organisatie u zoekt? U vindt een patiënten- of belangenorganisatie via een van de koepelorganisaties hieronder:


  • Zorgbelang-Nederland.nl: belangenorganisatie voor mensen die zorg nodig hebben.
  • LOC.nl: LOC Zeggenschap in zorg. Belangenorganisatie voor cliëntenraden.
  • Per Saldo (PGB.nl): landelijke vereniging van en voor budgethouders: mensen met een persoonsgebonden budget.

  • GGZ-beleid in Nederland (Zorgwijzer.nl): Meer informatie over het huidig GGZ-beleid in Nederland.
  • LPGGZSterren.nl: landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg Sterren. Keurmerk in de GGZ voor cliënten en familie.

  • Mantelzorg.nl: landelijke vereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers

ANBO.nl: Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen

Unie KBO: Unie van Katholieke Bonden van Ouderen

PCOB.nl: Protestants Christelijke Ouderen Bond

NOOM (Netwerknoom.nl): Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten 

NVOG (Gepensioneerden.nl): Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden

Ouderen Ombudsman: voor vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg, welzijn, vervoer en geld


Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen