Persoonsgebonden budget (pgb)

Wilt u zelf bepalen van wie u zorg krijgt? En ook waar en wanneer? Dat kan met een persoonsgebonden budget (pgb). Hoe u een pgb aanvraagt hangt af van de regeling waar u onder valt.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of hulp inkoopt. U kunt dan kiezen welke zorg u krijgt en van wie. Wilt u geen pgb? Dan krijgt u zorg in natura: uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar kiest een zorgaanbieder voor u. U hoeft zelf weinig meer te regelen.

Voor zorg in natura zijn vaak contracten afgesloten met zorgaanbieders. Met een pgb kunt u bijvoorbeeld zelf mensen inhuren voor thuiszorg. De zorg moet wel voldoen aan voorwaarden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt bij wat u betaalt aan de zorgaanbieder(s). U moet alleen wel oppassen dat u niet over uw budget heen gaat.

Hoe vind ik het juiste pgb?

Er zijn 4 soorten pgb’s. Waar u moet zijn, hangt af van de zorg die u nodig heeft. Voor het aanvragen van een pgb heeft u een indicatie nodig voor zorg of ondersteuning.
Ga naar de juiste pagina voor de aanvraagprocedure en de voorwaarden.

Voor een kind jonger dan 18 met een beperking en/of psychische problemen.

Heeft uw kind een indicatie voor jeugdhulp? Dan kunt u de zorg voor uw kind zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). U vraagt een pgb jeugdhulp aan bij uw gemeente.

Uw gemeente bekijkt welke hulp u nodig heeft. En beoordeelt of u de hulp zelf kunt inkopen met een Jeugdwet-budget.


Ga naar Pgb voor jeugdhulp

Voor ondersteuning bij het huishouden en begeleiding in het dagelijks leven (ook dagbesteding en logeeropvang).

Heeft u een indicatie voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb).

U vraagt een pgb voor Wmo aan bij uw gemeente. Uw gemeente bekijkt welke hulp u nodig heeft. En beoordeelt of u de hulp zelf kunt inkopen met een Wmo-budget.


Lees meer over pgb voor Wmo-ondersteuning.

Voor langdurige en intensieve zorg thuis.

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb). U vraagt een pgb Wlz aan bij het zorgkantoor.

In elke regio is één zorgkantoor. Uw zorgverzekeraar weet bij welk zorgkantoor u moet zijn. 

Vind adressen van zorgkantoren (Zn.nl).


Lee meer over pgb voor Wlz-zorg

Heeft u een indicatie voor wijkverpleging of verpleging en verzorging voor jeugd? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb). U vraagt dit aan bij uw zorgverzekeraar. 


Lees meer over pgb voor wijkverpleging (zorg uit Zvw).

Hoe regel ik zorg met mijn pgb?

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan stuurt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar u een toekenningsbeschikking of een toekenningsbericht. Hierin staat dat u een pgb krijgt. En hoe hoog uw budget is.

  • U maakt afspraken met 1 of meer zorgverleners over de zorg die u nodig heeft.
  • Deze afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst. De SVB heeft verplichte zorgovereenkomsten (SVB.nl). Dit zijn contracten die u moet gebruiken.
  • U dient de rekeningen in bij de SVB of bij uw zorgverzekering.

De SVB beheert uw budget voor de Wmo, Jeugdwet en de Wlz en betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Op de website van de SVB (SVB.nl) kunt u precies zien wanneer een zorgverlener betaald krijgt.

Heeft u een pgb van de zorgverzekering? Dan kunt u de salarisadministratie ook uitbesteden aan de SVB. Maar dat hoeft niet.

Hoe wordt de eigen bijdrage voor mijn pgb berekend?

Het CAK berekent uw eigen bijdrage voor een pgb voor Wmo en een pgb voor Wlz. Het CAK stuurt u ook de rekening. U betaalt geen eigen bijdrage aan het CAK voor een pgb voor wijkverpleging (zorg uit Zvw). Dit wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering.

Bekijk de hoogte van uw eigen bijdrage voor een pgb (hetcak.nl).

Hoe eindigt mijn pgb?

Wilt u uw persoonsgebonden budget (pgb) stoppen? Neem dan contact op met de organisatie van wie u uw pgb krijgt.

Heeft u uw pgb stopgezet? Dan moet u ook de zorgovereenkomst met uw zorgverlener(s) stoppen. Dit moet u schriftelijk doen. Ook moet u dit via een wijzigingsformulier aan de SVB doorgeven. Houd hierbij rekening met een opzegtermijn.

Lees meer over het beëindigen of wijzigen van een zorgovereenkomst (SVB.nl).

Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar kan uw pgb ook stoppen. Ook als u dat niet wilt. Bijvoorbeeld als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. Of als u zich niet aan de regels houdt. 

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen