Pgb voor jeugdhulp

Heeft uw kind een indicatie voor jeugdhulp? Dan kunt u de zorg voor uw kind zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). U vraagt een pgb jeugdhulp aan bij uw gemeente. 

Uw gemeente bekijkt welke hulp u nodig heeft. En beoordeelt of u de hulp zelf kunt inkopen met een Jeugdwet-budget.

Wat kan ik zelf regelen?

Een pgb is geld waarmee u zelf jeugdhulp voor uw kind inkoopt. Heeft u een indicatie voor jeugdhulp? Heeft uw kind hulp nodig door een beperking of psychische problemen? En is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw gemeente. U mag ook iemand opdracht geven om dat te doen (machtigen).

Met een pgb voor jeugdhulp regelt u bijvoorbeeld de volgende zorg:

Aanvragen

U vraagt een pgb voor jeugdhulp aan bij de gemeente. Een indicatiesteller of jeugdarts stelt vast welke hulp uw kind nodig heeft. De gemeente bepaalt of uw kind een pgb krijgt.

Uw gemeente stelt onder meer de volgende voorwaarden aan een pgb voor jeugdhulp:

 • U geeft aan waarom in natura niet geschikt is voor u - bij zorg in natura regelt uw gemeente uw zorg, de administratie en de zorgaanbieders.
 • Uw kind heeft een individuele voorziening nodig.
 • De zorg die u inkoopt moet doeltreffend en veilig zijn - dit betekent dat de zorg bijdraagt aan de zelfstandigheid van uw kind.

Welke hulp kan ik inschakelen?

De gemeente stelt eisen aan de kwaliteit van hulpmiddelen. En aan de kwaliteit van aanpassingen die u inkoopt. De gemeente houdt rekening met die eisen bij het berekenen van uw pgb.

U spreekt zelf met een zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Uw gemeente bepaalt wel een maximaal uurtarief voor de zorg.

Familie en bekenden inhuren

U mag mensen uit de omgeving van uw kind betalen met het pgb. Bijvoorbeeld uzelf, familieleden of buren. Uw gemeente kan hier wel voorwaarden aan stellen:

 • De persoon moet de hulp geven waarvoor het pgb is bedoeld.
 • Ook met familieleden moet u afspraken vastleggen in een zorgovereenkomst: een contract.
 • De gemeente kan, als het geen professionele zorgverleners zijn, bepalen dat er een lager uurtarief geldt.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Met uw budget koopt u alle hulp in die u nodig heeft. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten. U krijgt het pgb dus niet op uw eigen rekening gestort.

Goed om te weten

De SVB heeft verplichte zorgovereenkomsten (SVB.nl). Dit zijn contracten die u moet gebruiken.

 • U spreekt zelf met een zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg.
 • De gemeente bepaalt een maximaal uurtarief voor de zorg.
 • U mag met een hulpverlener een vergoeding afspreken hoger dan het maximale tarief. Maar dan moet u het verschil zelf bijbetalen.
 • U mag zorg inhuren van een niet-professionele zorgverlener - bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. De gemeente mag dan uitgaan van een lager uurtarief.
 • De zorg die u zelf uitkiest mag duurder zijn dan zorg in natura. Maar dan moet u het verschil zelf bijbetalen. De gemeente mag een pgb dan niet weigeren.

Bekijk ook