Pgb voor wijkverpleging (zorg uit Zvw)

Heeft u een indicatie voor wijkverpleging of verpleging en verzorging voor jeugd? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb). U vraagt dit aan bij uw zorgverzekeraar. 

Wat kan ik zelf regelen?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee u zelf hulp inkoopt. Een pgb voor wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het heet daarom ook wel een Zvw-budget. Of een pgb verpleging en verzorging (pgb vv). Met een Zvw-budget kunt u de volgende zorg inkopen:

Aanvragen

 1. U vraagt het pgb aan bij uw zorgverzekeraar.
 2. Uw zorgverzekeraar controleert of u het aanvraagformulier goed heeft ingevuld.
 3. Uw zorgverzekeraar kan u uitnodigen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw pgb-aanvraag toelichten. De zorgverzekeraar beslist daarna of een pgb bij u past. U kunt een cliëntondersteuner inschakelen.

Uw zorgverzekeraar moet u op tijd laten weten of ze de aanvraag goedkeuren. Duurt dit te lang? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Deze kan dan tijdelijk zorg in natura regelen.

Voor een pgb wijkverpleging gelden ook voorwaarden. U - of uw kind - krijgt een pgb voor wijkverpleging bij:

 • een indicatie van een wijkverpleegkundige
 • zorg op wisselende of ongebruikelijke tijden
 • zorg op verschillende plaatsen: bijvoorbeeld thuis, op school, werk of andere locaties
 • zorg die moeilijk vooraf is in te plannen: bijvoorbeeld bij hulp op afroep
 • zorg die 24 uur per dag nodig is
 • zorg van vaste zorgverleners, of vanwege gespecialiseerde zorg of bijzondere hulpmiddelen

U moet ook - alleen of met hulp van een wettelijk vertegenwoordiger:

 • een budgetplan kunnen maken.
 • het pgb kunnen beheren: bijvoorbeeld contracten afsluiten met zorgverleners, zorg inplannen, zorgverleners aansturen.

Welke hulp kan ik inschakelen?

 • De wijkverpleegkundige adviseert welke hulp u nodig heeft en hoe vaak. Dit is de indicatie.
 • Voor verpleging en verzorging voor jeugd ontvangt uw kind de indicatie van een kinderverpleegkundige.
 • Op basis van dit advies - de indicatie - bepaalt uw zorgverzekeraar de hoogte van uw pgb-budget.
 • Zorgverzekeraars bepalen deze pgb-tarieven zelf. Ze staan in de polisvoorwaarden en meestal op de website van zorgverzekeraars.
 • Als budgethouder bent u werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. Het is mogelijk dat u een salarisadministratie moet bijhouden.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Uw zorgverzekeraar betaalt uw zorgverleners uit uw budget. U krijgt het geld dus niet op uw eigen rekening gestort. Voor wijkverpleging of verpleging en verzorging voor jeugd betaalt u geen eigen bijdrage.

Verrekening met andere betalingen

De zorgverzekeraar mag het geld van uw pgb verrekenen met openstaande betalingen. Een openstaande betaling is een bedrag dat u nog moet betalen aan de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld de verzekeringspremie. Of zorgkosten die onder het eigen risico vallen.

Als uw verzekeraar een openstaande betaling wil verrekenen, krijgt u misschien minder budget.

Bekijk ook