Remedial teaching

Vindt uw kind lezen, rekenen of spellen moeilijk? Of kan uw kind zich niet goed concentreren? Dan kan de school een remedial teacher inschakelen. Een remedial teacher geeft extra hulp.

Wat is remedial teaching?

  • Uw kind krijgt een paar keer per week begeleiding. Ongeveer 1 uur per keer.
  • De remedial teacher bekijkt samen met u welke hulp uw kind nodig heeft. Bijvoorbeeld bij lezen, rekenen of spellen.
  • De remedial teacher begeleidt uw kind na schooltijd met extra oefeningen. Soms persoonlijk, soms in groepjes.

Remedial teaching is geen bijles. Remedial teaching richt zich op de manier waarop uw kind leert. Bij bijles gaat het om de inhoud van een bepaald vak.

Lees meer over erkende remedial teachers (Lbrt.nl).

Voor wie is remedial teaching bedoeld?

Remedial teaching is voor kinderen:

  • van 4 tot 14 jaar
  • met een leerprobleem en/of gedragsprobleem
  • die opvoedkundige hulp nodig hebben en/of hulp bij leren

Wie betaalt de extra hulp van een remedial teacher?

Remedial teaching op school is gratis. Buiten school kan uw kind ook hulp krijgen van een remedial teacher. Die hulp betaalt u dan zelf.

Zijn er andere vormen van hulp die de school aanbiedt?

Scholen bieden niet altijd remedial teaching aan. Wel moet elke school een ‘zorgtraject’ hebben voor kinderen met een leerprobleem of gedragsprobleem.

  • Een zorgtraject is een plan waarin staat hoe de school uw kind met een leerprobleem of gedragsprobleem extra onderwijs geeft.
  • De leerkracht van uw kind bespreekt met u welke extra hulp de school biedt. Als het nodig is, meldt de leerkracht uw kind aan voor remedial teaching.
  • U kunt ook zelf aan de school vragen of remedial teaching iets is voor uw kind.

Bekijk ook