Speciaal onderwijs en speciaal beroepsonderwijs

Wat is speciaal onderwijs?

 • Speciaal onderwijs houdt rekening met wat uw kind wel en niet kan.
 • Op een school voor speciaal onderwijs krijgt uw kind les in een kleine groep.
 • Uw kind kan speciaal onderwijs (so) op basisschoolniveau volgen.

Lees meer over speciaal onderwijs (Rijksoverheid.nl).

Goed om te weten
Vanaf 12 jaar kan uw kind naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Of naar een gewone middelbare school. De meeste scholen voor speciaal onderwijs (op basisschoolniveau) hebben ook een afdeling voortgezet speciaal onderwijs.

Clusters

Kinderen met verschillende - lichamelijke en verstandelijke - beperkingen, aandoeningen of stoornissen kunnen speciaal onderwijs krijgen. Uw kind komt dan terecht in 1 van de 4 clusters:

 • cluster 1 voor blinde en slechtziende kinderen. Uw kind krijgt les op een school voor visueel gehandicapten.
 • cluster 2 voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met ernstige spraakproblemen en/of taalproblemen. Uw kind gaat naar een school voor kinderen met hoor-, spraak-, of taalmoeilijkheden.
 • cluster 3 voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met een meervoudige handicap en kinderen met een lichamelijke ziekte. Uw kind gaat naar een ZMLK-school, mytylschool, tyltylschool of school voor langdurig zieke kinderen.
 • cluster 4 voor kinderen met gedragsproblemen en kinderen met een psychiatrische ziekte. Uw kind gaat naar een PI-school, ZMOK-school of een school voor langdurig zieke kinderen.

Lees meer over leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning. (Balansdigitaal.nl).

Welke hulp schakel ik in?

 • Voor cluster 1 en 2 bepaalt een 'commissie van onderzoek' bij de school of uw kind geschikt is.
 • Voor cluster 3 of 4 heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze krijgt uw kind van een regionaal samenwerkingsverband (Rijksoverheid.nl), voor scholen voor speciaal onderwijs en gewone scholen.

Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u een vak leren? Maar heeft u extra hulp en begeleiding nodig omdat u  een beperking heeft? Dan kunt u misschien terecht bij een scholingsinstituut voor een beroepsopleiding.

Wanneer kom ik in aanmerking voor speciaal beroepsonderwijs?

U heeft een beperking, bijvoorbeeld autisme, PDD NOS of een lichamelijke beperking. En u moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U heeft geen WAO of WIA-uitkering.
 • U heeft nog geen diploma mbo-niveau 2 of hoger. 

UWV.nl bepaalt of u de vakopleiding nodig heeft om aan werk te komen. UWV geeft u dan een indicatie 'ernstige scholingsbelemmeringen'. Hiermee mag u speciaal beroepsonderwijs volgen.

Wajong is geen eis meer om speciaal beroepsonderwijs te kunnen volgen.

Wat kan ik zelf regelen?

U kunt zelf een indicatie aanvragen (UWV.nl).

Er zijn opleidingen in verschillende richtingen. Bijvoorbeeld economisch-administratief, ICT, grafische techniek, zorg & welzijn of logistiek. De scholingsinstituten zijn: REA College Nederland en EEGA Plus. Het diploma - of deelcertificaat – is officieel. Op vmbo of mbo-niveau.

Lees meer over:

REA College (Reacollegenederland.nl)

EEGA Plus.nl 

Soorten mbo (Kcco.nl)

Extra ondersteuning in het gewone beroepsonderwijs (Balansdigitaal.nl)

Krijg ik een vergoeding?

 • Uw gemeente vergoedt mogelijk de kosten voor begeleiding en onderwijs. De gemeente betaalt voor u het onderwijs vanuit de ESB-regeling. Dit is een subsidie voor jongeren die door hun beperking geen gewoon onderwijs kunnen volgen.
 • U krijgt geen studiefinanciering bij aangepast - speciaal - beroepsonderwijs.

Bekijk ook