Startkwalificatie halen

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo-niveau 2, of hoger. Met een startkwalificatie heeft u meer kans om een baan te vinden. Of een baan te behouden.

Voor wie is de startkwalificatie?

De overheid wil dat meer leerlingen een startkwalificatie halen. Daarom vallen jongeren van 16 tot 18 jaar onder de kwalificatieplicht. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zijn niet meer verplicht om een startkwalificatie te halen of naar school te gaan. Toch vergroot een diploma de kansen op de arbeidsmarkt. 

Daarom werken scholen en gemeenten samen met RMC-regio's (Rijksoverheid). Een RMC-medewerker helpt bij het terugkeren naar een passende opleiding, of naar een combinatie van school en werk. Of bij het vinden van andere hulp of zorg.

Wat kan ik zelf regelen?

Jongeren tot 18 jaar kunnen een startkwalificatie halen door:

  • volledig dagonderwijs te volgen
  • een combinatie van werken én leren. Bijvoorbeeld de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo (BBL).

Lees meer over het nut van een startkwalificatie (Rijksoverheid.nl).

Leerplicht en kwalificatieplicht

  • Alle kinderen moeten naar school tot hun 16e jaar. Dit heet de leerplicht. 
  • Heeft een jongere dan nog geen startkwalificatie? Dan moet hij of zij die halen. Dit heet de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt van 16 tot 18 jaar.

Welke hulp kan ik inschakelen?

Heeft een jongere tot 23 jaar geen startkwalificatie? En kan hij of zij niet meer naar school? Dan meldt de school de jongere bij de gemeente aan als voortijdig schoolverlater.

Het Jongerenloket van de gemeente probeert de jongere dan aan een baan te helpen. Of aan een geschikte opleiding. U kunt zelf ook thuiszitters melden.

Vind informatie over:

voortijdig schoolverlaten (DUO.nl)

alle opleidingen na de basisschool (Opleidingenwerk.nl)

Volwassenenonderwijs

In het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) (Rijksoverheid.nl) kunt u een diploma of deelcertificaten halen op vmbo-tl, havo- of vwo-niveau. Het vavo is  voor volwassenen (18+) die niet meer op het voortgezet onderwijs zitten en nog geen startkwalificatie hebben behaald, of een vak of diploma op een hoger niveau willen halen. En voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die dreigen uit te vallen en waarbij de inrichting van het volwassenenonderwijs beter past.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen