Startkwalificatie halen

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo-niveau 2, of hoger. Met een startkwalificatie heeft uw kind meer kans om een baan te vinden. Of een baan te behouden.

Wat kan ik zelf regelen?

Uw kind kan een startkwalificatie halen door:

  • volledig dagonderwijs te volgen
  • een combinatie van werken én leren. Bijvoorbeeld de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo (BBL).

Lees meer over het nut van een startkwalificatie (Rijksoverheid.nl).

Leerplicht en kwalificatieplicht

  • Alle kinderen moeten naar school tot hun 16e jaar. Dit heet de leerplicht. 
  • Heeft een jongere dan nog geen startkwalificatie? Dan moet hij of zij die halen. Dit heet de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt van 16 tot 18 jaar.

Welke hulp kan ik inschakelen?

Heeft een jongere tot 23 jaar geen startkwalificatie? En kan hij of zij niet meer naar school? Dan meldt de school de jongere bij de gemeente aan als voortijdig schoolverlater.

Het Jongerenloket van de gemeente probeert de jongere dan aan een baan te helpen. Of aan een geschikte opleiding. U kunt zelf ook thuiszitters melden.

Vind informatie over:

voortijdig schoolverlaten (DUO.nl)

alle opleidingen na de basisschool (Opleidingenwerk.nl)

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen