Studiefinanciering bij ziekte of handicap

Kunt u door uw ziekte of beperking niet binnen 4 jaar afstuderen? Dan heeft u misschien recht op 1 jaar extra studiefinanciering.

Hoe vraag ik extra studiefinanciering aan?

  • U kunt 1 jaar extra studiefinanciering aanvragen via de studiedecaan.
  • Praat op tijd met uw decaan. Vertel dat u uw studie niet binnen 4 jaar kunt afmaken door uw ziekte of beperking (studievertraging).

U moet de aanvraag (DUO.nl) voor 1 extra jaar door studievertraging indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U heeft dan 2 verklaringen nodig:

Heeft u een Wajong uitkering?

Dan geldt voor u een uitzondering. U kunt zonder tussenkomst van een studentendecaan of studiebegeleider de voorziening prestatiebeurs bij Wajong aanvragen (DUO.nl).

Voorlopige lening

Studiefinanciering bestaat vaak voor een deel uit een voorlopige lening. DUO maakt van uw voorlopige lening een gift als u binnen 10 jaar uw diploma haalt.

  • Lukt het door een ziekte of beperking niet om uw diploma te halen binnen 10 jaar? Dan kunt u misschien uitstel krijgen: maximaal 5 extra jaren.
  • Vraag uw studentendecaan om advies en informatie.

Afstudeerfonds

  • Krijgt u geen studiefinanciering meer van DUO? Dan kunt u uw studie mogelijk betalen via het afstudeerfonds - of profileringsfonds - van uw universiteit of hogeschool.
  • Vraag uw studentendecaan om advies en informatie.

Goed om te weten

Studiefinanciering werkt anders als je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering (DUO.nl) valt.

Afdrukken
Delen