De SVB en het persoonsgebonden budget

U krijgt het geld van een persoonsgebonden budget (pgb) niet op uw rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het geld en betaalt voor u de rekeningen. Dat heet trekkingsrecht.

Wat is het trekkingsrecht pgb?

Het trekkingsrecht pgb houdt in dat de SVB de administratie van uw persoonsgebonden budget uitvoert. Regelt u zelf zorg thuis met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan krijgt u het geld niet op uw eigen rekening. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Het trekkingsrecht geldt voor:

Voor pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) geldt geen trekkingsrecht. Uw zorgverzekeraar regelt de betalingen met uw pgb. U kunt wel de salarisadministratie van de SVB gebruiken.

Lees meer over betaling aan uw zorgverlener (SVB.nl).

Wat kan ik zelf regelen?

U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen.

U moet dan een declaratie indienen. Bijvoorbeeld een factuur, urenbriefje of vooraf afgesproken maandelijks bedrag.

U krijgt elke maand een overzicht van uw uitgaven. In het overzicht staat hoeveel budget u nog over heeft. Via ‘Mijn PGB’ (SVB.nl) van de SVB ziet u uw budget en alle betalingen.

Lees meer over de belangenvereniging voor mensen met een pgb (Per Saldo).

Zorgovereenkomst

De SVB betaalt uw zorgverleners alleen als er een zorgovereenkomst is tussen u en uw zorgverlener. U moet deze overeenkomst zelf sluiten. En daarna naar de SVB sturen.

Goed om te weten
Heeft u nog geen overeenkomst met uw zorgverlener? De SVB heeft modelovereenkomsten (SVB.nl) die u kunt gebruiken.

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen