De SVB en het persoonsgebonden budget

U krijgt het geld van een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wlz, de Wmo of de Jeugdwet niet op uw rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het geld en betaalt voor u de rekeningen.

Hoe werkt het pgb via de SVB?

De SVB voert de administratie van uw persoonsgebonden budget uit. Regelt u zelf zorg thuis met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wlz, de Wmo of de Jeugdwet? Dan krijgt u het geld niet op uw eigen rekening. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners.

De administratie van pgb voor wijkverpleging (zorg uit Zvw) wordt niet door de SVB uitgevoerd. Uw zorgverzekeraar regelt de betalingen met uw pgb. U kunt wel de salarisadministratie van de SVB gebruiken.

Lees meer over betaling aan uw zorgverlener (SVB.nl).

Wat kan ik zelf regelen?

U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen.

U dient dan een declaratie in. Bijvoorbeeld een factuur of urenbriefje.

Via ‘Mijn PGB’ (SVB.nl) van de SVB ziet u uw budget en alle betalingen. Ook krijgt u een paar keer per jaar een overzicht van uw uitgaven. In het overzicht staat hoeveel budget u nog over heeft.

Lees meer over de belangenvereniging voor mensen met een pgb (Per Saldo).

Zorgovereenkomst

De SVB betaalt uw zorgverleners alleen als er een zorgovereenkomst is tussen u en uw zorgverlener. U moet deze overeenkomst zelf sluiten. En daarna naar de SVB sturen.

Goed om te weten
Heeft u nog geen overeenkomst met uw zorgverlener? De SVB heeft modelovereenkomsten (SVB.nl) die u verplicht moet gebruiken.

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen