Thuis blijven wonen of naar instelling

Wilt u thuis blijven wonen, maar heeft u dan veel hulp nodig? Of overweegt u naar een instelling te gaan? Het is belangrijk dat u op tijd nadenkt over hoe u straks wilt wonen.

Hoe maak ik een goede afweging?

Bedenk wat belangrijk voor u is: de vrijheid van zelfstandig wonen of de veiligheid van 24 uur per dag zorg in de buurt. Bespreek dit met mensen om u heen, zoals familie of een mantelzorger

Ook kunt u overleggen met het zorgkantoor of met de zorginstelling waar u wilt wonen.

Welke zorg en ondersteuning kan ik thuis krijgen?

Bent u (straks) niet zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? Kan uw omgeving ook niet meehelpen, maar wilt u wel thuis blijven wonen? Dan kunt u thuis zorg en ondersteuning krijgen, zoals:

  • huishoudelijk hulp of een hulpmiddel zoals een scootmobiel of andere maatwerkvoorzieningen (Rijksoverheid.nl). Deze zorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vraag uw gemeente om meer informatie.
  • algemene voorzieningen (Rijksoverheid.nl) zoals een boodschappenservice, meedoen aan een activiteitenmiddag in een buurthuis of een maaltijdenservice. Vraag uw gemeente om meer informatie.
  • persoonlijke verzorging en verpleging (vanuit de Zorgverzekeringswet). Bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en douchen of zorg van een verpleegkundige bij u thuis. Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Kan ik intensieve zorg thuis krijgen?

Heeft u meer intensieve zorg nodig zoals in een instelling en wilt u thuis blijven wonen? Dan kunt u Wlz-zorg thuis krijgen. Dit houdt in dat:

  • u thuis zorg krijgt vanuit de Wlz als u verantwoord en veilig thuis kunt blijven wonen.
  • u met een Wlz-indicatie (Rijksoverheid.nl) thuis kunt blijven wonen met intensieve zorg.
  • het CIZ (CIZ.nl) beoordeelt of u geschikt bent voor zorg thuis vanuit de Wlz. Dit kan alleen als deze zorg verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan wonen in een instelling.
  • een zorgkantoor regelt dat u de juiste langdurige zorg krijgt.

Hoe kom ik in aanmerking voor intensieve zorg in een instelling?

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen