Toegang tot psychische hulp

Voor psychische (geestelijke) hulp kunt u eerst terecht bij uw huisarts. De huisarts kan u ook doorverwijzen naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Hoe regel ik psychische hulp?

Uw huisarts krijgt soms hulp van een praktijkondersteuner huisarts voor GGZ (POH-GGZ). U krijgt een behandeling in de huisartsenpraktijk of een doorverwijzing naar een GGZ-instelling. Ook de bedrijfsarts of jeugdarts kan u doorverwijzen. In een spoedsituatie schakelt uw huisarts de crisisdienst in.

Online zelftest voor jongeren (Mindmasters.nl) om psychosociale problemen vast te stellen.
Hulp bij psychische problemen (Rijksoverheid.nl).
Behandelingen bij psychoses of stemmingsklachten (Psychosenet.nl). 

Wanneer kan ik terecht bij een GGZ-instelling?

U kunt terecht bij een GGZ-instelling voor een basisbehandeling of een gespecialiseerde behandeling. Veel cliënten komen op afspraak naar de GGZ-instelling. Dit heet ambulante zorg: zorg op afspraak.

In een GGZ-instelling bekijken hulpverleners wat er aan de hand is (diagnose stellen). Ook geven ze begeleiding, verzorging en een behandeling.
U krijgt voor lichte psychische problemen basis GGZ. Voor zwaardere problemen krijgt u gespecialiseerde GGZ.

Lees meer over cliëntondersteuning in de GGZ.

Basis GGZ is voor mensen met lichte tot matige psychische problemen:

  • gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater;
  • een vorm van e-health (digitale zorg);
  • een combinatie van gesprekken en e-health.

E-health is bijvoorbeeld:

  • Direct toegang tot uw medische gegevens. Bijvoorbeeld over uw medicijnen en testuitslagen.
  • Contact met een zorgverlener. Dat kan via een beeldscherm, 24 uur per dag. 
  • Een online behandelprogramma.

Bekijk voorbeelden van digitale diensten  op de digitalezorggids.nl (Digitalezorggids.nl).

Bekijk voorbeelden van digitale zorg apps op de digitalezorggids.nl (Digitalezorggids.nl).

Lees meer over E-health op Patiëntenfederatie.nl (Patientenfederatie.nl).


Heeft u ernstige psychische problemen? Dan kunt u terecht bij een gespecialiseerde GGZ-instelling. Bijvoorbeeld voor begeleiding door een gespecialiseerde verpleegkundige in een polikliniek.

Soms is een crisisopname beter. U woont dan een tijd in de GGZ-instelling waar ook de behandeling plaatsvindt.

Meestal is een behandeling of opname vrijwillig: er wordt eerst met u overlegd. Wilt u geen behandeling, maar er is wel een gevaarlijke situatie? Dan is een gedwongen opname of behandeling mogelijk.

Lees meer over gedwongen opname op dwangindezorg.nl (Dwangindezorg.nl).


Kan ik een vergoeding krijgen?

De vergoeding is afhankelijk van uw leeftijd en uw verzekering.

Kinderen tot 18 jaar

Bent u - of is uw kind - jonger dan 18 jaar? Dan regelt uw gemeente een behandeling vanuit de Jeugdwet. Uw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp. Indien nodig wordt u doorverwezen naar jeugd-GGZ.

Lees meer over jeugd-GGZ (GGZnederland.nl).

Volwassenen

Ambulante GGZ voor volwassenen valt onder de zorgverzekering. Of kijk in uw polis wat wordt vergoed in het basispakket. Andere behandelingen kunnen misschien vergoed worden via uw aanvullende verzekering. Vraag meer informatie hierover aan uw zorgverzekeraar.

Lees welke therapieën worden vergoed in het basispakket (Zorginstituutnederland.nl).

De zorgverzekeraar vergoedt de eerste 3 jaar van de opname in een GGZ-instelling voor volwassenen. Na 3 jaar heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Ga naar uw GGZ-instelling voor meer informatie (Zorgkaartnederland.nl).

Digitale zorg (e-health) van een zorgverlener is meestal niet gratis. Omdat de zorg vaak extra is naast een 'gewone' behandeling. Vraag uw zorgverlener naar de eventuele kosten en vergoedingen. Vraag ook uw zorgverlener naar de mogelijkheden.

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen