Uithuisplaatsing en pleegzorg

Soms is het beter als uw kind - tijdelijk - ergens anders woont. Een uithuisplaatsing kan vrijwillig of gedwongen zijn. Een jeugdrechter beslist over gedwongen uithuisplaatsing.

Wanneer wordt een kind uit huis geplaatst?

Uithuisplaatsing is een maatregel van kinderbescherming. Een kind kan uit huis worden geplaatst als:

  • het kind wordt verwaarloosd of mishandeld.
  • de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen.
  • er vaak ruzie is tussen ouder(s). Of tussen ouders en het kind.
  • het kind gehandicapt is en de zorg voor de ouders te zwaar is.
  • het kind lastig is en de zorg voor de ouders te zwaar is.

Ook vrijwillige uithuisplaatsing is mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld als u zelf de opvoeding tijdelijk niet aankunt. Bespreek de mogelijkheden met een hulpverlener.

Lees meer over uithuisplaatsing (Richtlijnenjeugdhulp.nl).

Wat gebeurt er bij een uithuisplaatsing?

Een kind woont bij een uithuisplaatsing tijdelijk ergens anders. Een pleegzorginstelling vraagt eerst aan familieleden of bekenden om het kind op te vangen. Dit heet netwerkpleegzorg.

Lukt dat niet? Dan zoekt de instelling andere opvang. Bijvoorbeeld een pleeggezin. Of een gezinshuis. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Zodat het kind snel weet bij wie hij of zij kan opgroeien.

  • Een gezinsvoogd houdt contact met het kind en het gezin. Ouders en kinderen krijgen hulp om aan de situatie te wennen. Of om te werken aan terugkeer.
  • Meestal mogen ouders contact houden met hun kind. Hoe vaak er contact is staat in een omgangsregeling.
  • De rechter kan contact tussen ouders en kind soms verbieden.

Lees verhalen van kinderen, ouders en pleegouders (Pleegzorg.nl).

Lees meer over pleegzorg (Pleegzorg.nl).

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg houdt in dat kinderen tot 21 jaar - tijdelijk - in een pleeggezin wonen. Een pleeggezin verzorgt het kind 7 dagen per week.

Het doel van pleegzorg is dat de ouders het kind na een tijd weer opvoeden. Is dat niet mogelijk? Dan nemen pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich.

Lees meer over pleegzorg (Rijksoverheid.nl).

Lees meer over een gezinshuis.

Kind met een beperking uit huis plaatsen

Wordt een kind met een beperking uit huis geplaatst? Dan schakelt de gemeente of de kinderrechter de William Schrikker Jeugdbescherming (Williamschrikker.nl) in.

De William Schrikker Groep biedt hulp aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte. En aan kinderen van ouders met een beperking.

Bekijk ook

Afdrukken
Delen