Uitkeringen na overlijden

Met een nabestaandenuitkering Anw ontvangt u een basisinkomen als uw partner of uw ouder overlijdt. Daarnaast is er meestal een eenmalige overlijdensuitkering voor nabestaanden: als de partner of ouder een uitkering kreeg vóór het overlijden.

Wanneer heb ik recht op de nabestaandenuitkering (Anw)?

Uw partner of ouder woonde of werkte in Nederland en u ontvangt nog geen AOW-uitkering. Daarnaast zorgt u als partner voor een kind jonger dan 18 jaar, óf u bent meer dan 45% arbeidsongeschikt. Het maakt niet uit of u getrouwd was of samenwoonde met uw partner.

Kijk of u een nabestaandenuitkering (Anw) kunt krijgen (SVB.nl).

Welke nabestaandenuitkeringen (Anw) zijn er voor kinderen?

Voor kinderen tot 16 jaar van wie beide ouders zijn overleden, bestaat de wezenuitkering Anw (SVB.nl).
Deze uitkering is ook voor geadopteerde kinderen.

Soms krijgt een kind van 16 tot 21 jaar (SVB.nl) ook een Anw-uitkering.

Soms krijgt een kind een wezenuitkering als één van de ouders is overleden. Dit is het geval als:

  • de moeder is overleden, én
  • niet wettelijk vastligt wie de vader is

Was u getrouwd of geregistreerd partner?
Dan hoeft u het overlijden niet door te geven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U moet het overlijden wel melden aan uw gemeente. Vaak doet de uitvaartondernemer dit al voor u.

De gemeente geeft het overlijden van uw partner automatisch door aan de SVB. De SVB stuurt u daarna direct meer informatie over de Anw en een aanmeldformulier.

Woonde u samen met uw partner?
Dan vraagt u zelf een nabestaandenuitkering aan bij de SVB (SVB.nl).

Bent u een kind van de overledene én bent u jonger dan 21 jaar?
En had de overledene geen partner? Dan stuurt de SVB een overzicht. Op dit overzicht ziet  u of uw vertegenwoordiger  of u een wezenuitkering kunt krijgen.

Hoe hoog is de nabestaandenuitkering Anw?

De Anw kent verschillende uitkeringen. De hoogte van de Anw-uitkering verschilt per soort uitkering en hangt soms ook af van uw inkomen. De uitkering is maximaal 70% van het nettominimumloon.

Op de website van de SVB (SVB.nl) vindt u de hoogte van de Anw-uitkering. De Anw-bedragen worden ieder halfjaar aangepast.

Lees meer over de Anw (SVB.nl).
 


Wanneer heb ik recht op een eenmalige overlijdensuitkering?

Bent u nabestaande? Dan krijgt u een eenmalige overlijdensuitkering als uw partner of ouder een van de volgende uitkeringen kreeg:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet)
  • AOW-pensioen
  • Anw-uitkering

U ontvangt een eenmalige overlijdensuitkering als u:

  • de partner bent, of als die er niet is
  • een minderjarig kind van de overledene bent, of als die er niet is
  • degene bent met wie de overledene in één huis woonde (als er geen kind van de overledene meer is). U moet wel op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) (Rijksoverheid.nl) als de overledene.

Hoe vraag ik de eenmalige overlijdensuitkering aan?

UWV of de SVB sturen u na het overlijden automatisch een aanvraagformulier voor de eenmalige overlijdensuitkering.

Hoe hoog is de eenmalige overlijdensuitkering?

De uitkering is gelijk aan 1 maand bruto uitkering. UWV of de SVB keert ook het opgebouwde vakantiegeld uit (met aftrek van de wettelijk verschuldigde inhoudingen).


Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen