Verblijf in een instelling

Heeft u blijvend veel zorg nodig, bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of uw leeftijd? En kunt u niet meer zelfstandig wonen? Dan is een verblijf in een instelling misschien iets voor u.

Een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking is een woonvorm op een groot terrein. Er wonen kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.


Lees meer over instelling voor verstandelijk gehandicapten

Bent u slechthorend of doof? Of heeft u een spraakstoornis of taalstoornis waardoor u moeilijk communiceert? Dan kunt u ondersteuning krijgen van instellingen voor doven en slechthorenden (auditieve beperking).


Lees meer over een instelling voor doven en slechthorenden

Bent u blind of slechtziend? Dan kunt u hulp krijgen van een instelling voor visueel gehandicapten. U kunt hier ook terecht als u doofblind bent. Of een visuele én lichamelijke beperking heeft.


Lees meer over een instelling voor blinden en slechtzienden

Kortdurende zorg / Eerstelijnsverblijf (ELV)

Bij sommige instellingen is een tijdelijk verblijf mogelijk voor mensen die vanwege medische redenen (medische noodzaak) tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Dat heet een eerstelijns verblijf (ELV) of kortdurende zorg en wordt betaald vanuit de basisverzekering. Een tijdelijk verblijf is maximaal 3 maanden. Soms is een verlenging mogelijk. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Lees meer over kortdurende zorg / eerstelijnsverblijf (ELV) in een instelling.

Waar vind ik zorginstellingen?

Adressen en beoordelingen van zorginstellingen vindt u op de site van Zorgkaart Nederland.
Bekijk en vergelijk de kwaliteit van zorginstellingen op kiesBeter.nl.

Heb ik een indicatie nodig voor een verblijf in een instelling?

Voor langdurig verblijf in een instelling heeft u een Wlz-indicatie nodig. Deze indicatie vraagt u aan bij het CIZ (CIZ.nl) als u door een ziekte of beperking niet meer thuis kunt wonen.

Heeft u een behandeling in een GGZ-instelling (zorg met behandeling) nodig? En moet u daar een lange tijd blijven? Dan kan uw psychiater u doorverwijzen. De zorgverzekering vergoedt de kosten. U heeft een CIZ-indicatie voor de Wlz nodig als de opname langer dan 3 jaar duurt.

Wat moet ik betalen voor het verblijf in een instelling?

Voor verblijf in een instelling betaalt u een meestal een eigen bijdrage. Het CAK.nl berekent de eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening.

Lees meer over de eigen bijdrage.

Goed om te weten
Met een proefberekening van het CAK (Hetcak.nl) kunt u de hoogte van de eigen bijdrage uitrekenen.

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen