Verblijf in een jeugdinstelling

Soms kan uw kind niet meer thuis wonen. Bijvoorbeeld als uw kind een gedragsprobleem of een psychisch probleem heeft. Wonen in een jeugdinstelling is dan soms beter voor u en uw kind.

Voor welke problemen is een jeugdinstelling geschikt?

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen verschillende problemen hebben. Bijvoorbeeld:

  • emotionele problemen of gedragsproblemen
  • lichamelijke klachten, of zichzelf slecht kunnen verzorgen
  • leerproblemen en aandachtsproblemen
  • slechte relatie met ouders
  • problemen op school of met werk
  • moeilijkheden bij het opbouwen van een sociaal netwerk

Lees meer over kinderen met complexe problemen.

Wat houdt wonen in een jeugdinstelling in?

Uw kind woont - vrijwillig of gedwongen - in een jeugdinstelling: in een open of besloten groep.

  • Open groep: uw kind is vrij om het terrein van de instelling te verlaten. Bijvoorbeeld om naar school te gaan. Of voor sport en hobby's.
  • Besloten groep: uw kind mag alleen met toestemming het terrein van de instelling verlaten. Of alleen onder begeleiding naar buiten.

Hoe regel ik het verblijf in een jeugdinstelling?

Heeft uw kind (tijdelijk) verblijf nodig?

  • (Tijdelijk) verblijf in een jeugdinstelling valt voor een groot deel onder de Jeugdwet. Uw gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp.
  • U vraagt hiervoor een indicatie of doorverwijzing aan bij uw gemeente of de (huis)arts van uw kind.

Lees meer over toegang tot jeugdhulp.

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen